نوشته‌ها

تصفیه فاضلاب به روش ASBR

/
تصفیه فاضلاب به روش ASBR تصفیه فاضلاب به روش ASBR  یک راكتور منق…

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی

/
پکیج تصفیه فاضلاب لبنی پکیج تصفیه فاضلاب لبنی با رویکرد تصفیه…

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

/
سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr ،…

استریپر حذف آمونیاک

/
استریپر حذف آمونیاک فرآیند عریان سازی آب ترش (استریپر حذف آم…

حذف روغن از پساب

/
حذف روغن از پساب در حذف روغن از پساب ، روغن آزاد در سطح تانک شنا…

کلاریفایر تصفیه خانه

/
کلاریفایر تصفیه خانه انواع کلاریفایر تصفیه خانه ها ( زلال ساز ) یا ب…

تنظیم ph فاضلاب

/
تنظیم ph فاضلاب تنظیم ph فاضلاب در عملیات خنثی سازی فاضلاب در حین پیش ت…

خنثی سازی فاضلاب صنعتی

/
خنثی سازی فاضلاب صنعتی خنثی سازی فاضلاب صنعتی به همراه تنظی…

متعادل سازی در تصفیه فاضلاب

/
متعادل سازی در تصفیه فاضلاب منظور از متعادل سازی در تصفیه فاض…

پیش تصفیه فاضلاب

/
پیش تصفیه فاضلاب منظور از سیستم پیش تصفیه فاضلاب و تصفیه اولیه ،…