نوشته‌ها

تصفيه خانه فاضلاب شهري

/
تصفيه خانه فاضلاب شهري تصفيه خانه فاضلاب شهري ، عموما در سه م…

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

/
سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr ،…

فرایند شناور سازی

/
فرایند شناور سازی فرایند شناور سازی ، برای حذف جامدات معلق و روغن…

استریپر حذف آمونیاک

/
استریپر حذف آمونیاک فرآیند عریان سازی آب ترش (استریپر حذف آم…

حذف روغن از پساب

/
حذف روغن از پساب در حذف روغن از پساب ، روغن آزاد در سطح تانک شنا…

کلاریفایر تصفیه خانه

/
کلاریفایر تصفیه خانه انواع کلاریفایر تصفیه خانه ها ( زلال ساز ) یا ب…

تنظیم ph فاضلاب

/
تنظیم ph فاضلاب تنظیم ph فاضلاب در عملیات خنثی سازی فاضلاب در حین پیش ت…

خنثی سازی فاضلاب صنعتی

/
خنثی سازی فاضلاب صنعتی خنثی سازی فاضلاب صنعتی به همراه تنظی…

متعادل سازی در تصفیه فاضلاب

/
متعادل سازی در تصفیه فاضلاب منظور از متعادل سازی در تصفیه فاض…

پیش تصفیه فاضلاب

/
پیش تصفیه فاضلاب منظور از سیستم پیش تصفیه فاضلاب و تصفیه اولیه ،…