نوشته‌ها

حذف فلوراید از آب

/
حذف فلوراید از آب دو روش حذف فلوراید از آب وجود دارد. اولین روش د…

فاضلاب صنعت آبکاری

/
فاضلاب صنعت آبکاری یکی از اصلی ترین کاربرد های تبادل یونی ، تصفی…

تفاوت رزین آنیونی و کاتیونی

/
تفاوت رزین آنیونی و کاتیونی تفاوت رزین آنیونی و کاتیونی در حذ…

روشهای سختی گیری آب

/
روشهای سختی گیری آب : روشهای سختی گیری آب ، به دو دسته سختی…