نوشته‌ها

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی

/
استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی يكي از مسايل خطرزا در استفاده از پ…

انواع فاضلاب های صنعتی

/
انواع فاضلاب های صنعتی انواع فاضلاب های صنعتی ، وابسته به نوع صنع…

تصفیه پساب پالایشگاه نفت

/
تصفیه پساب پالایشگاه نفت تصفیه پساب پالایشگاه نفت که داراي مقدار …

خطرات آزبست

/
خطرات آزبست از خطرات آزبست می توان به این اشاره کرد که ، الياف…

حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

/
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی توسط نانو ذرات…

باکتری نیتروباکتر

/
باکتری نیتروباکتر  باکتريهاي نیتریفایر شامل باکتری نیتروباکتر و نیتروزمون…

روش های حذف کدورت

/
روش های حذف کدورت روش های حذف کدورت ، از سه جنبه زیبا شناسی، ان…

ضدعفونی آب

/
ضدعفونی آب مهمترين جنبه كيفي آب آشاميدني كيفيت ميكروبي آن و ضدعفونی آب است…

آلودگی نفتی در خاک

/
آلودگی نفتی در خاک آلودگی نفتی در خاک ، می تواند ناشي از منا…

جذب سطحی در تصفیه اب

/
جذب سطحی در تصفیه اب یکی از کاربرد های جذب سطحی در تصفیه اب ب…