تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

راکتور ناپیوسته متوالی sbr

راکتور ناپیوسته متوالی sbr

راکتور ناپیوسته متوالی sbr یک راکتور ناپیوسته تغذیه و تخلیه می باشد فرایندهای دخیل در راکتور ناپیوسته متوالی sbr مشابه فرایند لجن فعال می باشد. در هر دو هوادهی ته نشینی انجام می شود. اما یک تفاوت مهم بین این دو سیستم وجود دارد.در فرایندهای لجن متعارف کلیه فرایندهای تصفیه در مخازن جداگانه و بطور هم زمان انجام میگرد در حالی که در عملیات SBR کلیه فرایندها در یک مخزن و بطور متداول و متوالی انجام میگیرد.

فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی sbr به شرح زیر است :

  • تغذیه
  • واکنش(هوادهی)
  • ته نشینی
  • تخلیه 
  • سکون 
راکتور ناپیوسته متوالی sbr

هدف از عملیات تغذیه وارد کردن فاضلاب خام به راکتور می باشد. فرایند تغذیه نوعا امکان بالا آمدن سطح فاضلاب از  ۲۵ درصد ظرفیت راکتور  از به ۱۰۰ درصد ظرفیت را فراهم آورد. حدود ۲۵ درصد زمان کامل چرخه فاضلاب در سیستم راکتور ناپیوسته متوالی sbr را فرایند تغذیه شکل می دهد. 

هدف از مرحله واکنش در راکتور ناپیوسته متوالی sbr  تماس میکروارگانیسم ها با مواد آلی موجود در فاضلاب بوده و در این بخش هوادهی سیستم و اختلاط کامل آن انجام می شود زمان کل عملیات 35/0بطور معمول . SBRمرحله واکنش را تشکیل میدهد.

هدف از ته نشینی در sbr  مرحله جداسازی مواد جامد ( میکروارگانیسم ها) و تولید مایع زلال می باشد، بطور معمول
این فرایند در سیستم
SBRبسیار کار آمدتر از سیستم لجن فعال متعارف با جریان پیوسته می باشد زیرا محتویات راکتور در زمان ته نشینی به دلیل عدم وجود جریان ورودی کاملاً .بی حرکت می باشد.

هدف از مرحله سکون  در sbr این است که با رها سازی لجن باقی مانده در راکتور برای مدت زمان کافی به تقویت کافی میکروارگانیسم ها کمک می شود البته این مرحله ضروری نیست و می توان آن را حذف نمود. بطور معمول فرایند دورریزی لجن در مرحله های ته نشینی یا سکون رخ می دهد از انجا که هر دو مرحله ته نشینی و هوادهی در یک راکتور انجام می شود هیچ لجنی در این فرایند از دست نمی رود لذا نیازی به سیستم ته نشینی مجزا و بازگشت لجن نیز نمی باشد تقریباً. تمام انواع فاضلابهایی را که با کمک سیستم لجن فعال قابل تصفیه هستند می توان با . SBRنیز تصفیه نمود.

یکی از روشهای تصفیه لجن های حاصل از فرایندهای بیولوژیکی هضم هوازی می باشد در فرایند هضم هوازی می توان برای تصفیه لجن های زیر استفاده نمود.

  • لجن دور ریز سیستم لجن فعال
  • لجن دور ریز سیستم صافی چکنده
  • لجن حاصل از سیستم های تصفیه اول
  • مخلوطی از لجن دور ریز سیستم های صافی چکنده، لجن فعال و ته نشینی اولیه

توصیه شده است که فرایند هضم لجن اولیه و ثانویه در راکتورهای متفاوت و جداگانه انجام پذیرد زیرا لجن اولیه حاوی مواد آلی غیر زنده و لجن ثانویه حاوی هزاران میکروارگانیسم زنده می باشد.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp