تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR یک روش مـوثر در تصـفیه فاضـلاب اسـت. اسـتفاده ازاین روش بـرای حـذف مـواد آلـی در فاضـلاب دارای کـارایی بالایی می باشد و فرآیند مذکور به سرعت موادآلی قابـل تجزیـه بیولوژیکی را کاهش می دهد. سیستم تصفیه فاضلاب به روش MBBR از چند بخش تشکیل شده است. آشغالگیر ، حوضچه هوادهی ، حوضچه ته نشینی ، حوضچه کلرزنی، اتاقک بلوئر ها ، پمپ های انتقال و خط برگشت لجن. 

سیستم MBBR بـه طـرز موفقیت آمیزی به دلیل وِیژگی های مثبتش برای تصفیه فاضلاب کارخانه هایی مانند صنایع کاغذ و خمیر سـازی، صـنایع پنیـر سازی، پالایشگاه ها و کشتارگاه ها، فاضلاب کارخانه های کاغـذ سازی و همچنین فاضلاب شهری به کار بـرده شده اسـت.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR ساخت شرکت دانش بنیان آبرام (آب راهبر محاسب) برای فاضلاب هایی زیر مناسب است :

 1. تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی و اداری
 2. تصفیه فاضلاب  بیمارستان ها و درمانگاه ها
 3. تصفیه فاضلاب کارخانه ها و صنایع
 4. تصفیه فاضلاب مراکز نظامی و ترمینال ها و فرودگاه ها
 5. تصفیه فاضلاب مسافر خانه ها و هتل ها و مراکز اقامتی
 6. تصفیه کارخانه های صنایع غذایی و لبنی (با در نظر گرفتن کیفیت فاضلاب)

مزایا پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

 1. ارائه خروجی فاضلاب تصفیه شده مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست
 2. ابعاد مناسب و کوچک و ساخت سریع
 3. امکان انتقال پکیج بعد از نصب
 4. کمترین میزان تولید بوی نامطبوع در صورت راهبری صحیحی
 5. راهبری و نگه داری ساده
 6. غلظت لجن تولیدی پایین بوده

 

پکیج تصفیه فاضلاب – مراحل ساخت
پکیج تصفیه فاضلاب – مراحل ساخت

 

 

در این روش نیاز به ساختن حوضچه ته نشینی ته نشینی اولیه نیست و می توان فاضلاب را پس از گذشتن از آشغال گیر و دانه گیر مستقیماً هوادهی نمود. البته در فاضلاب بیمارستانی هوادهی بعد از حوضچه متعادل ساز نیز بسیار خوب است. میزان بار حجمی پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR بسیار کم است ، چون توده ها بیولوژیکی زمان طولانی در تماس با مدیا های معلق و اکسیژن هستند و مواد آلی فاضلاب به طور کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسم ها قرار می گیرد.

 

در پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR معمولاً درصدی از  لجن فعال حوض ته نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود. اگر به دقت بهره برداری نشود علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه نشده ای در حد مناسب کیفیت بدون بو و بود اشکال کار خواهد بود.

 

تصفیه فاضلاب با بستر متحرک

 

بخش های پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

آشغالگیر

عملکرد آشغالگیری که قبل از ورودی به پگیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR قرار می گیرد به منظور حذف مواد جامد شناور يا غوطه ور موجود در فاضلاب است. حذف مواد به اندازه چشمه ها يا فواصل باز آشغالگير و نيز مشخصات مواد جامد موجود در فاضلاب، بستگي دارد. معمولا آشغالگیز فلزی از جنس استیل یا فولاد ST37  یا به صورت پلی اتیلنی گالوانیزه استفاده می شود. 

بخش های هوادهی ، ته نشینی ثانویه و کلرزنی، مخزن دخیره لجن که کنار هم در پکیج قرار می گیرند.  کل جنس بدنه پکیج پلی اتیلنی می باشد که به شکل استوانه ای بوده و بدنه از جنس پلی اتیلنی تحت فشار HDPE 100 می باشد.

 

هوادهی

سیستم هوادهی به فاضلاب از طریق بلوئر های هوادهیمی باشد. هوا تولید شده توسط بلوئر ها از طریق لوله کشی ها مشخص به کف حوضچه هوادهی انتقال داده می شود. سپس با استفاده از دیفیوزر ها ، این هوا به فاضلاب منتقل و مراحل تجزیه بیولوژیکی فاضلاب انجام و ترکیبات آلاینده فاضلاب تجزیه می گردد. قدرت بلوئر ها در سیستم MBBR  نسبت به EAAS  قوی تر باید باشد.

در طراحی فرآیند لجن فعال باید نکاتی را در نظر گرفت. این نکات شامل انتخاب نوع مخزن یا راکتور ، میزان لجن برگشتی ، مقدار تولید لجن  و شاخصی مهم مقدار اکسیژن مورد نیاز و میزان انتقال آن به میکروارگانیسم ها است. کنترل میکروارگانیسم ها رشته ای هم در زمان طراحی فرآیند تصفیه خانه بسیار مهم است.  انتخاب سیستم هوادهی بسیار مهم است. مقدار اکسیژن لازم برای تصفیه را می توان از روی شاخص BOD فاضلاب و مقدار ارگانیزم های دفع شده از سیستم در هر روز محاسبه کرد.زیرا اگر تمام BOD به فرآورده تبدیل شود می توان کل اکسیژن مورد نیاز را بر اساس BOD بدست آورد.

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

هوا باید برای جوابگویی به مسائل زیر در سیستم در حدود 2 میلی گرم بر لیتر وجود داشته باشد.

 • جوابگویی برای نیاز BOD فاضلاب
 • جوابگویی به نیاز تنفس درون زاد ارگانیزم های موجود در لجن
 • ایجاد اختلاط کافی
 • حفظ غلظت اکسیژن محلول

پس بلوئر های زیر برای پاسخ به این نیاز باید در نظر گرفته شود.

انواع بلوئر که در سیستم تصفیه مورد  استفاده قرار می گیرد :

روتس بلوئر ها :

 1. لانگ تک (LONGTECH)
 2. پدرو گیل (PEDRO GIL)
 3. ارزن (AERZEN)
 4. روبوسکی (ROBUSCHI)
 5. شوفو (SHOWFOU)
 6. گریتک (GREATECH)
 7. گولدن تک (GOLDENTECH)

بلوئر های ساید چنل:

 1. رونتای (RONTAI)
 2. گرین کو (GREENCO)
 3. پالما (PALMA)
 4. استریم(STREAM)
 5. FPZ
 6. یورو وکیوم (EUROVACCUM)

شرط مهم جذب و مصرف مواد غذایی محلول در فاضلاب توسط میکروارگانیزم ها  وجود سلول های سالم می باشد و به کمک واکنش های به هم پیوسته فیزیکی و فیزیک و شیمیایی و بیوشیمیایی انجام می شود. در عمل مواد آلی شامل پروتئین ، چربی و پلی ساکارید ها به صورت بزرگ مولکول موجود می باشند. در مرحله اول ، فرآیند هیدرولیز این مواد به کمک آنزیم های برون سلولی انجام شده و به اسید های آمینه ، اسید های چرب ، گلیسیرین و منوساکارید ها تجزیه می شوند.

این مواد به کمک جریان مغشوش به سطح سلول انتقال یافته و در صورتی که تماس در نقطه مناسبی انجام پذیرد ، به طور موقت به کمک فرآیند اتصال یا فرآیند جذب فیزیکی متصل می مانند.

پکینگ مدیا حوض هوادهی

پکینگ مدیا معلق یا پکینگ مدیا شناور شامل انواع مختلف کالدنس ، کاپتر و لیمپور می باشد. معمولا در این پکیج ها بستگی به ظرفیت دبی ورودی به تصفیه خانه مقدار فاضلاب بارگذاری شده متفاوت شده در نتیجه مقدار مدیا متفاوت است.

در خلل و فرج مدیاها مکان مناسبی برای تشکیل فلوک و رشد است. انواع پکینگ مدیا حوض هوادهی به شکل های زیر است :

 • مدیا کاپتور و لیمپور

در فرآیند کاپتور و لیمپور ، لایه های اسفنجی با دانسیته ویژه حدود 0.35 گرم بر سانتی متر مکعب به شکل شناور آزاد در راکتور بیولوژیکی قرار گرفته است و توسط آشغالگیر خروجی اندازه گیری می شود.  معمولا حجم لایه حدود 20 تا 30 درصد مخزن هوادهی است.  ابعاد مواد مختلف بستر رشد بیولوژیکی مطابق جدول زیر است.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

اختلاط ناشی از اختلاط سیستم هوادهی دیفیوزری در پکیج محصول شرکت دانش بنیان آبرام باعث می شود که لایه های اسفنجی در سیستم به گردش در بیاید. اما بدون استفاده از روش های اختلاط اضافی ممکن است برخی از مدیا ها در خروجی حوض هوادهی تجمع یابد و در سطح معلق شود.

مزیت اصلی سیستم بستر اسفنجی ، توانایی افزایش دبی ظرفیت ورودی بدون افزایش دبی جامدات حوضه ته نشینی ثانویه را موجب می شود. زیرا توده بیولوژیکی در حوضچه هوادهی باقی می ماند.

 • مدیا کالدنس

یک مدیا خاض است که در حوض هوادهی پکیج های تصفیه فاضلاب استفاده می شود. این مدیا به رشد بیولوژیکی در فرآیند هوازی بسیار کمک می کند. که این مدیا ها به شکل استوانه های کوچک با قطر تقریبی 10 میلیمتر و ارتفاع 7 میلیمتر موجود می باشد و در تصفیه خانه های فاضلاب استفاده می شود. مساحت سطح ویژه بستر تقریبا 500 متر مربع بازای هر متر مکعب حجم بستر حجیم می باشد.

در شکل زیر نحوه اختلاط و دیفیوز شدن مدیا در حوض هوادهی دیده می شود :

ته نشینی ثانویه

پس از هوادهی ، فاضلاب وارد حوضچه ته نشینی می شود تا فرایند ته نشینی و جدا سازی لجن از پساب تصفیه شده انجام شود. در کف مخزن حوضچه ته نشینی مقداری از لجن ته نشین شده توسط ایرلیفت برگشت داده می شود به این طریق که مقدار دبی آن بستگی به شرایط تصفیه خانه دارد. فرآیند ته نشینی بخش جدایی ناپذیر تصفیه خانه می باشد. کف حوضچه ته نشینی به شکل قیف مانند بوده تا جامدات و میکروارگانیزم ها به راحتی ته نشین شوند.

فرایند-ته-نشینی

کلرزنی

پکیج تزریق کلر شامل بک مخزن  200 لیتری به همراه میکسر بوده که پس از به هم زدن آب و هیپوکلریت کلسیم و آماده سازی به پساب تزریق می شود. هدف از کلرزنی نابودی میکروارگانیزم ها جهت کنترل جمعیت آنها و همچنین عدم آسیب رسانی پساب تصفیه شده برای محیط زیست است. تخلیه پساب تصفیه شده به محیط زیست نباید آلایندگی شدیدی برای محیط زیست ایجاد کند.

اجزا مخز کلرزنی پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

 1. مخزن پلی اتیلنی
 2. شاسی آهنی
 3. دوزینگ پمپ
 4. شفت و پروانه
 5. گیربکس
 6. موتور

این اجزا بر روی هم سوار شده و به شکل زیر پکیج کلرزنی را تشکیل می دهد.

 

مخزن ذخیره لجن

پس از مدتی که تصفیه خانه فعالیت داشته باشد ، بایستی تمام لجن جمع شده در کف مخزن ته نشینی به حوضچه هوادهی برگشت داده نشود. بلکه بخشی نیز بایستی در مخزنی دخیره شود تا زمانیکه غلظت MLSS در حوض هوادهی کم شد مجددا لجن به حوضچه هوادهی تزریق کنیم. مخزن دخیره لجن به عنوان یک بخش از واحد های تصفیه خانه در نظر گرفته می شود. مخزن دخیره لجن در زمان هایی که تصفیه خانه نیاز به آورهال داشته و اینکه لازم باشد بخشی از لجن را نگه داشته تا مجددا در صورت نیاز به آن تزریق کنیم بسیار کاربردی است.

تابلو برق

بمنظور کنترل بخش های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب مانند بلوئر ها ، پمپ ها ، دوزینگ پمپ کلر نیاز به تابلو برق اتوماتیک می باشد تا تمامی بخشهای پکیج کنترل شده و همه فرآیند ها به صورت اتوماتیک اتفاق بیقتد. اجزایی که در تابلو برق استفاده می شود و برند های زیر استفاده می شود.

رله بي متالHyundai or equal
كليد مينياتوري تك فازHyundai or equal
كليد مينياتوري سه فازHyundai or equal
كليد اتوماتيكABB or equal
چراغ سيگنالبرند معتبر
تايمر یا PLCSmart LOGO or equal
كليد سه حالتهبرند معتبر
كنترل فازHyundai or equal
جنس بدنه تابلوPVC

 

نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب

پس از آماده سازی پکیج های تصفیه فاضلاب فلزی در کارگاه شرکت دانش بنیان آبرام بایستی محل نصب از نظر زیرسازی آماده شود تا پکیج برای نصب به محل ارسال شود. معمولا زیر سازی های پکیج از جنس بتن بوده و محل مشخصی برای این زیر سازی ها در نظر گرفته می شود. اهیمت زیر سازی مناسب پکیج های تصفیه فاضلاب از آن جهت است که وزن سازه های فلزی پکیج تصفیه فاضلاب معمولا بین 1 تن تا 15 تن متفاوت است لذا بایستی تمامی تمهیدات لازم برای این امر مهم انجام شود. پس از آماده شدن زیر سازی پکیج های تصفیه فاضلاب بایستی سازه پکیج توسط جرثقیل مناسب بارگیری شده و به محل مورد نظر ارسال شود.

 

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp