تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09390391606 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR :

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR یک روش مـوثر در تصـفیه فاضـلاب اسـت. اسـتفاده ازاین روش بـرای حـذف مـواد آلـی در فاضـلاب دارای کـارایی بالایی می باشد و فرآیند مذکور به سرعت موادآلی قابـل تجزیـه بیولوژیکی را کاهش می دهد. سیستم تصفیه فاضلاب به روش MBBR از چند بخش تشکیل شده است. آشغالگیر ، حوضچه هوادهی ، حوضچه ته نشینی ، حوضچه کلرزنی، اتاقک بلوئر ها ، پمپ های انتقال و خط برگشت لجن. 

سیستم MBBR بـه طـرز موفقیت آمیزی به دلیل وِیژگی های مثبتش برای تصفیه فاضلاب کارخانه هایی مانند صنایع کاغذ و خمیر سـازی، صـنایع پنیـر سازی، پالایشگاه ها و کشتارگاه ها، فاضلاب کارخانه های کاغـذ سازی و همچنین فاضلاب شهری به کار بـرده شده اسـت.

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR ساخت شرکت آبرام برای فاضلاب هایی زیر مناسب است :

 1. تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی و اداری
 2. تصفیه فاضلاب  بیمارستان ها و درمانگاه ها
 3. تصفیه فاضلاب کارخانه ها و صنایع
 4. تصفیه فاضلاب مراکز نظامی و ترمینال ها و فرودگاه ها
 5. تصفیه فاضلاب مسافر خانه ها و هتل ها و مراکز اقامتی
 6. تصفیه کارخانه های صنایع غذایی و لبنی (با در نظر گرفتن کیفیت فاضلاب)

مزایا پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

 1. ارائه خروجی فاضلاب تصفیه شده مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست
 2. ابعاد مناسب و کوچک و ساخت سریع
 3. امکان انتقال پکیج بعد از نصب
 4. کمترین میزان تولید بوی نامطبوع در صورت راهبری صحیحی
 5. راهبری و نگه داری ساده
 6. غلظت لجن تولیدی پایین بوده

 

در این روش نیاز به ساختن حوضچه ته نشینی ته نشینی اولیه نیست و می توان فاضلاب را پس از گذشتن از آشغال گیر و دانه گیر مستقیماً هوادهی نمود. البته در فاضلاب بیمارستانی هوادهی بعد از حوضچه متعادل ساز نیز بسیار خوب است. میزان بار حجمی پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR بسیار کم است ، چون توده ها بیولوژیکی زمان طولانی در تماس با مدیا های معلق و اکسیژن هستند و مواد آلی فاضلاب به طور کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسم ها قرار می گیرد. در پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR معمولاً درصدی از  لجن فعال حوض ته نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود. اگر به دقت بهره برداری نشود علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه نشده ای در حد مناسب کیفیت بدون بو و بود اشکال کار خواهد بود.

 

تصفیه فاضلاب با بستر متحرک

 

بخش های پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

آشغالگیر

عملکرد آشغالگیری که قبل از ورودی به پگیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR قرار می گیرد به منظور حذف مواد جامد شناور يا غوطه ور موجود در فاضلاب است. حذف مواد به اندازه چشمه ها يا فواصل باز آشغالگير و نيز مشخصات مواد جامد موجود در فاضلاب، بستگي دارد. معمولا آشغالگیز فلزی از جنس استیل یا فولاد ST37  یا به صورت پلی اتیلنی گالوانیزه استفاده می شود. 

بخش های هوادهی ، ته نشینی ثانویه و کلرزنی، مخزن دخیره لجن که کنار هم در پکیج قرار می گیرند.  کل جنس بدنه پکیج پلی اتیلنی می باشد که به شکل استوانه ای بوده و بدنه از جنس پلی اتیلنی تحت فشار HDPE 100 می باشد.

 

هوادهی

سیستم هوادهی به فاضلاب از طریق بلوئر های هوادهیمی باشد. هوا تولید شده توسط بلوئر ها از طریق لوله کشی ها مشخص به کف حوضچه هوادهی انتقال داده می شود. سپس با استفاده از دیفیوزر ها ، این هوا به فاضلاب منتقل و مراحل تجزیه بیولوژیکی فاضلاب انجام و ترکیبات آلاینده فاضلاب تجزیه می گردد. قدرت بلوئر ها در سیستم MBBR  نسبت به EAAS  قوی تر باید باشد.

انواع بلوئر که در سیستم تصفیه مورد  استفاده قرار می گیرد :

روتس بلوئر ها :

 1. لانگ تک (LONGTECH)
 2. پدرو گیل (PEDRO GIL)
 3. ارزن (AERZEN)
 4. روبوسکی (ROBUSCHI)
 5. شوفو (SHOWFOU)
 6. گریتک (GREATECH)
 7. گولدن تک (GOLDENTECH)

بلوئر های ساید چنل:

 1. رونتای (RONTAI)
 2. گرین کو (GREENCO)
 3. پالما (PALMA)
 4. استریم(STREAM)
 5. FPZ
 6. یورو وکیوم (EUROVACCUM)

پکینگ مدیا حوض هوادهی

پکینگ مدیا معلق یا پکینگ مدیا شناور شامل انواع مختلف کالدنس ، کاپتر و لیمپور می باشد. معمولا در این پکیج ها بستگی به ظرفیت دبی ورودی به تصفیه خانه مقدار فاضلاب بارگذاری شده متفاوت شده در نتیجه مقدار مدیا متفاوت است. در خلل و فرج مدیاها مکان مناسبی برای تشکیل فلوک و رشد است.

ته نشینی ثانویه

پس از هوادهی ، فاضلاب وارد حوضچه ته نشینی می شود تا فرایند ته نشینی و جدا سازی لجن از پساب تصفیه شده انجام شود. در کف مخزن حوضچه ته نشینی مقداری از لجن ته نشین شده توسط ایرلیفت برگشت داده می شود به این طریق که مقدار دبی آن بستگی به شرایط تصفیه خانه دارد. فرآیند ته نشینی بخش جدایی ناپذیر تصفیه خانه می باشد. کف حوضچه ته نشینی به شکل قیف مانند بوده تا جامدات و میکروارگانیزم ها به راحتی ته نشین شوند.

فرایند-ته-نشینی

کلرزنی

پکیج تزریق کلر شامل بک مخزن  200 لیتری به همراه میکسر بوده که پس از به هم زدن آب و هیپوکلریت کلسیم و آماده سازی به پساب تزریق می شود. هدف از کلرزنی نابودی میکروارگانیزم ها جهت کنترل جمعیت آنها و همچنین عدم آسیب رسانی پساب تصفیه شده برای محیط زیست است. تخلیه پساب تصفیه شده به محیط زیست نباید آلایندگی شدیدی برای محیط زیست ایجاد کند.

اجزا مخز کلرزنی پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

 1. مخزن پلی اتیلنی
 2. شاسی آهنی
 3. دوزینگ پمپ
 4. شفت و پروانه
 5. گیربکس
 6. موتور

این اجزا بر روی هم سوار شده و به شکل زیر پکیج کلرزنی را تشکیل می دهد.

کلرزنی فاضلاب

مخزن ذخیره لجن

پس از مدتی که تصفیه خانه فعالیت داشته باشد ، بایستی تمام لجن جمع شده در کف مخزن ته نشینی به حوضچه هوادهی برگشت داده نشود. بلکه بخشی نیز بایستی در مخزنی دخیره شود تا زمانیکه غلظت MLSS در حوض هوادهی کم شد مجددا لجن به حوضچه هوادهی تزریق کنیم. مخزن دخیره لجن به عنوان یک بخش از واحد های تصفیه خانه در نظر گرفته می شود. مخزن دخیره لجن در زمان هایی که تصفیه خانه نیاز به آورهال داشته و اینکه لازم باشد بخشی از لجن را نگه داشته تا مجددا در صورت نیاز به آن تزریق کنیم بسیار کاربردی است.

تابلو برق

بمنظور کنترل بخش های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب مانند بلوئر ها ، پمپ ها ، دوزینگ پمپ کلر نیاز به تابلو برق اتوماتیک می باشد تا تمامی بخشهای پکیج کنترل شده و همه فرآیند ها به صورت اتوماتیک اتفاق بیقتد. اجزایی که در تابلو برق استفاده می شود و برند های زیر استفاده می شود.

رله بي متالHyundai or equal
كليد مينياتوري تك فازHyundai or equal
كليد مينياتوري سه فازHyundai or equal
كليد اتوماتيكABB or equal
چراغ سيگنالبرند معتبر
تايمر یا PLCSmart LOGO or equal
كليد سه حالتهبرند معتبر
كنترل فازHyundai or equal
جنس بدنه تابلوPVC

 

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp