تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR :

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR ،  يك سيستم پیش ساخته تصفيه فاضلاب يكپارچه است. از تركيب فرآيند تصفيه بيولوژيكي (لجن فعال) با يك سيسـتم ممبراني مستغرق تشكيل شده است. اين فرآيند با ادغام واحدهاي ته نشـيني (زلال سازي) ، هـوادهي و فيلتراسيون در يك راكتور، جايگزين فرآيند هاي تصفيه متعارف (لجن فعال متعارف) شده و يك سيستم ساده و موثر را تشكيل مي دهد. هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي بهره برداري سيستم در تصفیه فاضلاب به روش MBR كاهش مي یابد.

طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش MBR

در اين فرآيند با جايگزيني واحد ته نشيني ثقلي با سيستم جداكننده ممبراني، منافع زيادي از قبيل افزايش پايداري در بهره برداري، كاهش توليد لجـن مازاد و كيفيت بسيار بالاتر پساب خروجي بدست مي آيد. بنابراين اين سيستم، فرآيند مناسبي است كه مي تواند در محدوده وسيعي براي سيستم هاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي بكار گرفته شود.

دسته های غشا در حالت قرار گرفتن بیوراکتور غشایی

کاربرد تصفیه فاضلاب به روش MBR

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به روش MBRساخت شرکت آبرام برای فاضلاب هایی زیر مناسب است :

 1. تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی و اداری
 2. تصفیه فاضلاب  بیمارستان ها و درمانگاه ها
 3. تصفیه فاضلاب کارخانه ها و صنایع
 4. تصفیه فاضلاب مراکز نظامی و ترمینال ها و فرودگاه ها
 5. تصفیه فاضلاب مسافر خانه ها و هتل ها و مراکز اقامتی
 6. تصفیه کارخانه های صنایع غذایی و لبنی (با در نظر گرفتن کیفیت فاضلاب)

بخش های پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR

 1. آشغالگیر
 2. مخزن متعادل ساز
 3. مخزن هوادهی
 4. سيستم ممبراني (معمولا از نوع ممبران هاي رشته اي توخالي (Hollow fiber) يا نوع لوله اي (Tubular)
 5. مخزن کلرزنی
 6. تابلو برق
 7. بدنه پکیج (فلزی با فولاد ST-37 یا از جنس پلی اتیلنی)

مفهوم سيستم هاي MBR شامل كاربرد بيوراكتور و ميكروفيلتر بعنوان يك واحد فرآيندي براي تصفيه فاضلاب است كه از طريق جايگزيني يا در بعضي موارد بـا ضميمه كردن ، عمل جداسازي جامدات زلال ساز ثانويه و فيلتراسيون خروجي انجام مي شود. توانايي در محدود كردن زلال ساز ثانويه و بهره برداري در غلظتهاي بالاتر ، MLSS مزاياي زير را فراهم نموده است:

مزایا پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR

 • مقادير بارگذاري حجمي بيشتر و بنابراين زمان هاي ماند هيدروليكي كوتاه تر در راكتور
 • SRT طولاني تر كه منجر به توليد لجـن كمتـر مـي شـود
 • بهره برداري در غلظت هاي اكسيژن محلول كم همراه بـا پتانسيل انجام همزمان نيتريفيكاسـيون و دنيتريفيكاسـيون در
  طرح هايي با
  SRTطولاني
 • پساب خروجي با كيفيت بالا از نظر ، TSS ، BODباكتري و كدورت كم
 • فضاي مورد نياز كمتر براي تصفيه فاضلاب. 

معایب پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR

معايب سيستم هاي MBRشامل هزينه هاي سرمايه گذاري زياد ، اطلاعات محدود راجع به عمر غشاء ، هزينه بالقوه زياد براي
جايگزيني دوره اي غشاء هزينه هاي انرژي بيشتر و نياز به كنترل گرفتگي غشاء مي باشد. 

تصفیه فاضلاب به روش MBR يك فرآيند لجن فعال رشد معلق است كه با يك سيستم ممبراني (معمولا از نوع ممبران هاي رشته اي توخالي(Hollow fiber يا نوع لوله اي) (Tubular )ادغام شده است. در اين فرآيند ، سيستم ممبراني نقش واحد ته نشيني (زلال سازي) در جداسازي جامدات معلق در سيستم لجن فعال متعارف را بر عهده دارد. اين موضـوع در شـكل بالا به خوبي نشان داده شده است.

در فرآيند MBR معمولا ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهي قرار داشته و بصـورت مسـتقيم با فاضلاب و مايع مخلوط Mixed liquor در تماس مي باشند. در اين فرآيند با استفاده از پمپ مكش، با صرف انرژي كمي، خلا بوجود مي آيد كه استخراج پساب تصفيه شده از درون ممبران ها به بيرون را به دنبال دارد. علاوه بر اين در اين فرايند، مقداري هوا نيز از كف واحد هوادهي به اين واحد وارد مي شود تا سطح خارجي رشته هاي ممبراني را تميز نموده و جامدات پذيرش نشده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها كنار زده و جابجا نمايد. لجن مازاد در اين فرآيند نيز معمولا بصورت مستقيم از واحد هوادهي به خارج پمپ مي شود.

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp