تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روشهای سختی گیری آب

روشهای سختی گیری آب :

روشهای سختی گیری آب ، به دو دسته سختی گیرهاي رزینی و سختی گیرهاي الکترونیکی (مغناطیسی) تقسیم بندی می شوند. سختی آب تمایل زیادي به رسوب کردن دارد. ستون هاي آهکی ایجاد شده درون غارها، که به استلاکتیت یا استلاگمیت معروف هستند. یا همان رسوب ایجاد شده درون دیواره کتري نمونه هایی از وجود سختی آب و رسوب آن هستندسختی آب در اثرگرم شدن به صورت کربنات کلسیم رسوب می کند. همان رسوبی که اگر قبل از به وجود آمدن، مانع آن نشویم، ممکن است آبگرمکن ، دیگ شوفاژ یا دیگ بخار را ازکار بیندازدسختی آب باعث بوجود آمدن رسوب سختی در جدار لوله دیگ ها می شود. این امر علاوه برافزایش افت فشار در طول مسیر سبب کاهش ضریب انتقال حرارت وهمچنین بالارفتن دماي سطحی از دیگ که در برابر شعله مشعل است نیز می گرددکه این نیز به نوبه خود ضایعاتی را درپی دارد.

سختی گیرهاي رزینی :


سختی گیرهای رزینی یکی از روشهای سختی گیری آب است که این دستگاهها در ظرفیت هاي مختلف برحسب نیاز ساخته می شوند. ساختمان کلی سختی گیر ها باهم مشابه بوده وتفاوت فقط در نوع کنترل هاي آنها است. مخزن استوانه اي شکل که از ورق فولادي جوشکاري شده از داخل وخارج ساخته ومجهز به حداقل دو عدد دریچه بازشو جهت دسترسی وبازدید است. درون مخزن یک بستر از سیلیس و روي آن طبقات رزینی ریخته شده استهردستگاه داراي یک لوله براي ورود آب سخت و یک لوله براي خروج آب نرم باکلیه اتصالات و شیرها یاشیر چند راهه استجهت توزیع یکنواخت آب ورودي درقسمت فوقانی در سختی گیر یک آب پخش کن تعبیه شده. همچنین جهت جمع آوري آب نرم و توزیع یکنواخت آب شستشوي معکوس درکف هرسختی گیر یک صفحه فولادي جهت تعبیه نازلها قرارداده شده است. چند نمونه از این نازلها را درتصویر زیر مشاهده می کنید.
نازلهاي پلاستیکی بر روي صفحه فولادي مستقر درکف سختی گیر به تعداد مناسب حداقل 3عدد به ازاي هرفوت مربع سطح سختی گیر نصب شده است.

وقتی آبی که داراي ترکیبات سولفاتهاي کلسیم ومنیزیم باشد را از روي رزین عبوردهند. کلسیم ومنیزیم، جاي خود را با سدیم محتوي این ماده رزین عوض می کنند و بدینوسیله از سختی آب کاسته می گرددزمانی که تمام یون سدیم رزین مصرف شد رزین اشباع شد. می توان آنرا به وسیله عبور دادن محلول آب نمک (کلرور سدیم) احیاء نمود. بدین ترتیب عمل عکس انجام گرفته کلسیم ومنیزیم از رزین جداشده و یون سدیم جایگزین می گردد.
اندازه سختی گیرها بستگی به مقدار عبور آب در واحد زمان (دبی) از سختی گیر و مقدار املاح موجود در آب دارد. قدرت کارکرد هردستگاه نیز بستگی به گذر آب، سرعت حرکت آب ومیزان سختی آب دارد.

روشهای سختی گیری آب

شستشو و احیاي سختی گیرهاي فاقد شیرچند راهه :

سابق براین، قبل از ورود شیرهاي چند راهه به بازار، سختی گیرها بوسیله لوله کشی و تعدادي شیرفلکه در مدار قرار می گرفتند. ممکن است هنوز هم دربعضی از موتورخانه هاي قدیمی یافت شوندبه این نکته نیز می توان توجه نمودکه آب نمک تا حدودي موقع خروج از دستگاه کف می کند. اما آب فاقد نمک، کف نمی کند. اگر مراحل شستشو واحیاء به خوبی و درستی انجام شده باشد. گرفتن تست سختی از قسمت تخلیه،  0 PPM (صفر پی.پی.ام) را نشان خواهد داد. اکنون می توان شیرهاي سختی گیر را به حالت اولیه برگرداند و آنرا مجدداً در مدار قرار داد. پس از این مرحله نسبت به شارژ مجدد تانک آب نمک اقدام نمایید.

روشهای سختی گیری آب

 

 

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp