تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

طراحی فیلتر شنی

طراحی فیلتر شنی

در طراحی فیلتر شنی ، اجزاي اصلي تشكيل دهنده فیلتراسیون شامل بدنه اصلي، سامانه هاي لوله كشي، شيرها، مجاري آب شستشو و پمپ ها همراه با ديگر تجهيزات لازم براي كنترل جريان آب به درون سامانه و يا خارج از آن مي باشد.در شكل زیر يك نمونه صافي كه از 4سلول تشكيل شده، نشان داده شده است.آب از قسمت بالا وارد صافي شده و در بستر صافي، لايه نگه دارنده شن و زهكش زيرين جريان مي يابد. زهكش زيرين جريان را به يك مجراي مركزي هدايت كرده و در نهايت آب پس از خارج شدن از اين مجرا وارد لوله خروجي مي شود.

طراحی فیلتر شنی

پس از مدتي استفاده از صافي، منافذ آن با تجمع و انباشته شدن ذرات جامد جدا شده از آب گرفته شده و بايد شستشو شود. در اين مرحله شيرهاي ورودي و خروجي صافي بسته شده و شيرهاي آب شستشو باز مي شوند. جريان آب پس از عبور از لايه نگه دارنده شني وارد بستر صافي شده و آن را شناور مي سازد. با شناور شدن مصالح صافي ذرات جامد انباشته شده بين ذرات بالا آمده و به داخل ناودانهاي جمعآوري پساب صافي وارد مي شوند. 

آب از خروجي واحد ته نشيني از طريق سامانه لوله كشي ورودي به صافي هدايت مي شود. هر صافي داراي يك شير جهت قطع كردن آب ورودي مي باشد. معمولا لوله ورودي در قسمت بالاي صافي و زير سطح آب قرار دارد. سامانه لوله كشي خروجي، آب عبوري از صافي را به واحد بعدي هدايت مي كند. هر صافي داراي يك شير جهت قطع كردن آب خروجي مي باشد.

سامانه لوله كشي شستشو معمولا آب را از زير صافي به داخل بستر هدايت مي كند. آب پس از عبور از لايه نگه دارنده شني باعث شناور شدن بستر و خروج ذرات گير كرده بين آنها مي شود. پساب شستشو در قسمت بالاي صافي جمع آوري شده و وارد لوله خروجي مي شود.

اجزای مختلف صافی فیلتر شنی به همراه سامانه لوله کشی


در طراحي سامانه صاف سازي دبی آب معمولا ثابت است. هر چند ممكن است اين دبی در صافي هاي مختلف يكسان نباشد، اما در مجموع دبی ورودي به سامانه صاف سازي معمولا ثابت است. برخي صافي ها به گونه اي طراحي شده اند كه با انباشته شدن ذرات ريز داخل آب در ميان فضاهاي خالي بستر صافي نرخ جريان كاهش مي يابد. از اين صافي ها تحت عنوان صافي هاي با نرخ كاهنده ياد مي شود. در برخي صافيها علي رغم انباشته شدن ذرات جامد در فضاهاي خالي ميان بستر، فشار طوري تنظيم ميشود كه دبی جريان ثابت باقي بماند كه به صافيهاي با نرخ ثابت موسومند.

 

 

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp