تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مشخصات فاضلاب بیمارستانی

مشخصات فاضلاب بیمارستانی

دانستن مشخصات فاضلاب بیمارستانی در دامنه تغییرات هر یک از مقادیر زیر که مشخصه فاضلابهای شهری هستند بارز هستند. چرا که بمنظور طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب پر اهمیت است.

مشخصات فاضلاب بیمارستانی

هر چند مصرف سرانه آب در بعضی از اجتماعات آمریکا 500  لیتر است. PH فاضلاب بین 6.8  تا 8  متغیر است. که بستگی به کیفیت آب خام دارد. فاضلابها اکثراً  دارای طبیعت آلی هستند که شامل کربن – نیتروژن کربن – فسفر و دارای غلظت نسبتاً بالایی از میکرو ارگانیسم ها هستند.  آنها به آسانی قابل تجزیه هستند. تجزیه بیولوژیکی مواد آلی حتی هنگامی که فاضلاب ها در شبکه های جمع آوری جریان دارند صورت می‌گیرد. بعضی از مشخصات فاضلاب را با گذشت زمان تغییر می‌دهد. مقادیر بالای صفحه مربوط به فاضلابهای تازه است.

مقادیر اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی  عموماً به طور متوسط 54  گرم در نفر در روز است. که این مقدار مربوط به جایی است که سیستم جمع آوری فاضلاب کارآمدی وجود داشته باشد. در بعضی از کشورهای در حال توسعه مقادر ممکن است تنها 30  تا 40  گرم در روز باشد. زیرا همه فاضلاب تولیدی وارد شبکه نمی شود. وقتی شبکه های جمع آوری مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرند مقدار  ممکن است حدود 40%  بالاتر باشد یعنی به 77  گرم در نفر در روز برسد.

ادارات – کارخانجات –  مدارس  : BOD به میزان نصف 54  گرم در نفر در روز

رستوران ها و کافه تریاها  :  BOD به میزان یک چهارم  54  گرم در نفر در روز

مشخصات فاضلاب بیمارستانی  : 1.5   تا 2.5 برابر بیشتر از 54  گرم   معمولی در نفر در روز ایجاد نمایند.

فرآیند لجن فعال از بین فرآیندهای بیولوژیکی هوازی بطور گسترده ای در تصفیه فاضلاب به کار رفته است. تصفیه اولیه شامل آشغالگیری- دانه گیری – ته نشینی هضم و خشک کردن لجن می‌باشد.تنها مواد شناور و قابل ته نشین شدن در آنها جدا می‌شوند. در حدود 30  تا 35  درصدی کاهش  را می توان انتظار داشت. اگر تصفیه بیشتر مطلوب باشد یک فرآیند بیولوژیکی در مرحله ثانویه در نظر گرفته می شود. معمولاً  تا این مرحله برای رسیدن به استاندارهای کنترل آلودگی رودخانه کفایت می‌کند.تنها در موارد استثنایی و برای استفاده مجدد از آب سومین مرحله از تصفیه ممکن است لازم باشد.

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp