نوشته‌ها

کربن فعال دانه ای

/
کربن فعال دانه ای بطور کلی جمع آوری مواد محلول در آب در داخل یک…

جذب سطحی کربن

/
جذب سطحی کربن جذب سطحی کربن ، یک روش پیشرفته تصفیه فاضلاب است که…

تصفیه فاضلاب سمی

/
تصفیه فاضلاب سمی از ستونهای کربن فعال برای تصفیه فاضلاب سمی…

تئوری جذب سطحی

/
تئوری جذب سطحی بسیاری از زائدات صنعتی دارای مواد آلی مقاومی است که ح…