نوشته‌ها

پدیده رایزینگ

/
پدیده رایزینگ يكي از مشكلاتي كه اغلب درتصفيه خانه هاي فاضلاب بروش …

آبگیری لجن

/
آبگیری لجن در تانك ته نشيني ثانويه فاضلاب شهري مقادير زيادي لج…

اندازه گیری mlss

/
اندازه گیری mlss هدف از اندازه گیری mlss تعیین مقدار مواد جام…

اکسیداسیون پیشرفته

/
اکسیداسیون پیشرفته اکسیداسیون پیشرفته كـه از اكسندههاي مختلف براي تجزيه…

فرایندهای تصفیه فاضلاب

/
فرایندهای تصفیه فاضلاب فرایندهای تصفیه فاضلاب ، شامل واحدهای …

رابطه بین COD و BOD

/
رابطه بین COD و BOD رابطه بین COD و BOD متفاوت است. کاربرد نتیجه آزمای…

تصفیه فاضلاب با لجن فعال

/
تصفیه فاضلاب با لجن فعال : تصفیه فاضلاب با لجن فعال ،  فاضلاب از 2منشا…