تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ارگانیسم های رشته ای

ارگانیسم های رشته ای

ارگانیسم های رشته ای زنجیره ای از سلول های میکروسکوپی است به طوری که در فرآیند لجن فعال تقریبا ۳۰ نوع ارگانیسم رشته ای بافت می شود.  اکثر ارگانیسم های رشته ای معمولا دارای طول ۵۰ تا ۱۰۰۰ میکرومتر هستند و همچنین دارای شکل های مستقیم ، خمیده و مارپیچ می باشند.  ارگانیسم رشته ای ممکن است در درون ذرات لخته ، در حال گسترش از پیرامون ذرات لخته به درون محلول فاضلاب به حالت شناور آزاد یافت شوند.

ارگانیسم های رشته ای به شکل سلول های منفرد، زنجیره ای کوتاه از سلول ها و یا زنجیره ای شکسته از منابع مختلف به تعداد فراوان وارد فرآیند های لجن فعال می شوند. ارگانیسم های رشته ای جز ارگانیسم های متداول آب و خاک محسوب می شوند.  آنها بر روی بیومس پوشاننده کف آدم رو ها و داخل خطوط اصلی جمع آوری رشد می کنند و به طور پیوسته توسط جریان فاضلاب شسته شده و وارد فرآیند های لجن فعال می شوند. صنایعی که از فرآیند های بیولوزیکی برای پیش تصفیه فاضلاب هایشان استفاده می کنند ممکن است با تخلیه پساب هایشان به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری ، ارگانیسم رشته ای را وارد فاضلاب کنند.

سه گروه از ارگانیسم های رشته ای بر روی بهره وری فرآیند لجن فعال تاثیر دارند. این ارگانیسم ها شامل جلبک ها ، باکتری ها و قارچ ها هستند.  اکثریت ارگانیسم های رشته ای را باکتری ها تشکیل می دهند.  گروه باکتریایی شامل نوکاردیا فرم است که به دلیل تولید کف لزج قهوه ای شکلاتی در سطح تانک های هوادهی و کف متلاشی شده (کفاب) در سطح زلال ساز های ثانویه شناخته شده می باشند.مهم ترین ارگانیسم های رشته ای که معمولا در فرآیند لجن فعال یافت می شوند:

 1. گونه های باسیلوس

  ارگانیسم های رشته ای- باسیلوس
 2. گونه های بژیاتوا
 3. سیانو فیسه آ
 4. گونه های فلکسی  باکتر
 5. قارچ ها
 6. هالیسکومنو باکتر هیدروسیس
 7. گونه های هرپتوسیفون
 8. میکروتریکس پارویسلا
 9. نوکاردیا فرم ها
 10. گونه های استرپتوکوکوس
 11. گونه های تیوتریکس
 12. گونه های تریکو کوکوس
کف نوکاردیائی در تانک هوادهی – ارگانیسم های رشته ای

کف ناشی از ارگانیسم های رشته ای مانند کف تولید شده از نوکاردیا فرم ها معمولا لزج و دارای رنگ قهوه ای شکلاتی  است.  سلول های مرده و زنده تولید کف می کنند. سلول های فعال ، لیپید های را تولید می کنند که ذرات لخته را پوشانده و حباب های هوا و گاز را به دام می اندازند. و سلول های مرده  بیو سورفکتانت هایی تولید می کنند که کشش سطحی فاضلاب را کاهش می دهند. مهم ترین بیو سورفکتانت های تولید شده ، یون های آمونیوم و اسید های چرب است.

جلبک ها ، باکتری ها و قارچ ها تشکیل دهنده ارگانیسم رشته ای هستند که به طور معمول در فرآیند ها لجن فعال یافت می شوند. این ارگانیسم ها  ممکن است توسط اسم جنس شان نظیر تیوتریکس ، اسم دوتایی ( نام جنس و گونه) نظیر اسفارو ناتانس یا شماره تیپ نظیر type1701 شناسایی شوند. جنس شامل مجموعه از ارگانیسم ها منفرد گونه است که صفات مشترک زیادی دارند.

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp