تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری mlss

اندازه گیری mlss

هدف از اندازه گیری mlss تعیین مقدار مواد جامد معلق و تعیین مقدار املاح معدنی و آلی در تانک هوادهی در سیستم تصفیه فاضلاب است. میزان مواد جامد معلق(MLSS) و مواد جامد معلق فرار(MLVSS)  از شاخص هایی هستند که برای ارزیابی کار تصفیه خانه فاضلاب مرتبا باید اندازه گیری شوند. اندازه گیری mlss و mlvss داده هایی هستند که برای محاسبه پارامتر های کنترل کننده فرایند نظیر نسبت غذا به میکروارگانیزم (F/M)  و شاخص حجم لجن (SVI) به کار گرفته می شود.

وسایل مورد نیاز اندازه گیری mlss

  • کروزه چینی منفذ دار Gouch ،
  • پمپ خلا ارلن مایر مخصوص
  • فیلتر فایبر گلاس
  • کوره و آون
  • ترازو
  • دسیکاتور و پنس

روش کار اندازه گیری مواد جامد معلق

ابتدا کروزه را به طور کامل با اسید شستشو داده و سپس آن را حشک میکنیم. سپس کروزه را داخل کوره به دمای بالا حدود ۸۰۰ درجه سانتی گراد قرار می دهیم. بمدت نیم ساعت صبر نموده و سپس با پنس آنها را از کوره خارج میکنیم. سپس باید اندکی صبر کنیم و همه آنها را در آون در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد به مدت حدود نیم ساعت قرار داده تا سرد شود. بعد از خارج کردن از آون آنها را در دسیکاتور قرار می دهیم تا رطوبت آن به طور کامل از بین برود و خنک بشود(حدود ۱ ساعت). فیلتر مخصوص را روی Gouch داخل کروزه گذاشته و با آب مقطر فیلتر را شستشو می دهیم تا کاغذ صافی کاملا packed شود و دوباره کروزه را داخل آون ۱۰۵ درجه سانتیگراد قرار می دهیم و به مدت نیم ساعت صبر میکنیم و سپس خارج میکنیم و پس از سرد شدن وزن میکنیم.

وزن اولیه را یادداشت کرده سپس ۵ تا ۱۰ میلیلیتر از نمونه را از روی فیلتر عبور داده (پمپ خلا را روشن کرده و کروز را روی ارلن مخصوص قرار می دهیم تا آب براحتی از فیلتر عبور کند.) بعد نمونه گیری کروزه را داخل آون ۱۰۵ درجه قرار می دهیم سپس کروزه را خارج نموده و پس از سرد کردن وزن میکنیم و پس از سرد کردن وزن میکنیم(وزن ثانویه).

 

اندازه گیری mlss

که اگه نتیجه را در ۱۰۰۰۰۰۰  ضرب کنیم مقدار mlss بر حسب ppm به دست می آید.

بعد از وزن کردن آنرا داخل کوره با دما ۵۵۰ درجه سنتیگراد قرار می دهیم.پس از نیم ساعت خارج میکنیمو سرد میکنیم. کروزه را وزن میکنیم و وزن ثالث را بدست می آوریم.

اندازه گیری mlss

که اگه نتیجه را در ۱۰۰۰۰۰۰  ضرب کنیم مقدار mlVss بر حسب ppm به دست می آید.

2.3/5 - (3 امتیاز)
2.3/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp