تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بررسی صافي هاي چكه اي

بررسی صافي هاي چكه اي

بررسی صافي هاي چكه اي به عواملي مانند غلظت BOD5 در جريان ورودي و خروجي،بار هيدروليكي،نسبت جريان برگشتي و اكسيژن محلول بستگي دارد.  ميزان حذف BOD يا COD جريان فاضلاب بيانگر ميزان كارايي سامانه در تحمل بار آلي ورودي، مي باشد.ميزان مواد معلق خروجي از حوض ته نشيني بعد از صافي نيز معيار ديگري از نحوه عملكرد صافي در تحمل بار هيدروليكي ورودي،مي باشد. ميزان عملكرد حذف BODو مقدار مواد جامد قابل ته نشيني بسته به نوع صافي متفاوت است. 

بررسی-صافي-هاي-چكه-اي

بررسی صافي هاي چكه اي از لحاظ آزمایش ها

پارامترهايي كه نشان دهنده نحوه عملكرد سامانه هستند.

شامل : BODو COD فاضلاب ورودي و خروجي، مواد جامد قابل ته نشيني ، فاضلاب خروجي از ته نشين كننده نهايي و كدورت فاضلاب خروجي از ته نشين كننده نهايي مي باشند. تواتر اندازه گيري اين پارامترها به همراه ساير پارامترهاي عملياتي در جدول زیر ذكر شده است. چنانچه اكسيژن مورد نياز از طريق دمنده هاي هوا تامين مي شود، لازم است كه مقدار آن با تنظيم شدت هوادهي، كنترل شود.

راهنمای نمونه برداری و بررسی صافي هاي چكه اي

براي اطمينان از وجود جريان كافي هوا در داخل بستر، زير گذر تخليه جريان هيچگاه نبايد بيش از %50 از فاضلاب پر شود. كنترل دبی جريان برگشتي نيز در عملكرد صافي نقش اساسي دارد. مقدار كم و يا بيش از حد جريان برگشتي باعث بروز مشكلات عملياتي مي شودجريان كم، باعث غرقابي شدن صافي، كاهش بازده و ازدياد پشه ها و مگس شده و جريان بيش از حد باعث كنده شدن لايه ها، لجني شدن صافي و ازدياد بار هيدروليكي حوض هاي ته نشيني مي شود.

لذا، بهره بردار بايد مقدار آن را به طور تجربي تعيين و كنترل نمايد. معمولا جريان برگشتي طوري تنظيم ميشود كه مقدار DOدر جريان خروجي صافي هاي با بستر قلوه سنگي حدود 2تا 4ميليگرم برليتر و در بسترهاي متشكل از مواد مصنوعي در حدود 4تا 8ميليگرم برليتر باشد. مقدار جريان برگشتي يا به صورت يك عدد بر حسب بده جريان و يا در غالب اوقات به شكل نسبت جريان برگشتي به كل جريان بيان مي شود.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp