تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه آب دریا

تصفیه آب دریا :

تصفیه آب دریا ، شامل فرآیندهاي شیرین سازي است که به منظورخالص سازي آب دریا براي مصارف آشامیدنی است. یک سیستم آب شیرین کن به طور کلی  آب شور را به دو جریان تقسیم می کند. یکی جریان آب خالص با درصد بسیار کمی از نمک و املاح و دیگری جریانی که حاوی نمک املاح باقیمانده است.

روش های تصفیه آب دریا :

روشها ي نمک زدايی از آبهاي شور روشهاي تصفيه متعددي براي نمک زدايي از آب دريا ارائه شده است که مي توان آنها را در دو گروه اصلي فرآيندهاي غشايي و فرآيندهاي حرارتي طبقه بندي نمود. اين تقسيم بندي بر مبناي سازوکارهاي مورد استفاده در جداسازي جامدات محلول از آب انجام شده است. در فرآيندهاي غشايي (اسمز معکوس و الکترودياليز) براي جداسازي نمکهاي محلول و توليد آب شيرين، از نيروي محرکه الکتريکي يا مکانيکي استفاده مي شود و درفرآيندهاي حرارتي(تقطير ناگهاني، تقطير چند مرحله اي و تقطير با تراکم بخار) از فرآيند تبخير براي تبديل آب به بخار استفاده شده و با ميعان بخار توليدي، آبي کم نمک توليد مي گردد. به دليل رانادمان بالاتر فرآيندهاي غشايي درمصرف انرژي، کاربرد اين فرآيندها در مقايسه با فرآيندهاي حرارتي، باا استقبال بيشتري همراه بوده است. البته بايد به اين نکته نيز توجه نمود که انرژي مورد نياز براي غلبه بر فشار اسمزي در آبهاي شور نسبتاً قابل توجه است به طوري که بر مبناي معادلات ترموديناميکي، کمترين انرژي مصرفي در اين فرآيند معادل ۰/۷ کيلو وات بر متر مکعب مي باشد براين اساس، مديريت مصرف انرژي و افزايش بازده سيستمهاي نمکزدايي از طريق کاهش حجم آب شور توليدي و نياز انتشار گازهاي گلخانه اي مي تواند چالشهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مرتبط با کاربرد اين فرآيندها را به حداقل برساند. به طور کلي ميتوان روشهاي آب شيرين کني را به دو بخش اصلي گرمايي و غشايي تقسيم نمود. در ايران و جهان روشهايي مانند اسمز  معکوس، تقطير چند مرحله اي، متراکم سازي مکانيکي بخار آب و تقطير چند مرحله اي، چگالش گرمايي بخار طرفداران فراواني دارند.

مقايسه هزينه هاي تصفیه آب دریا از لحـاظ مصـرف انرژي :


فاکتورهاي مختلفي در هزينه آب توليد شده به روش نمکزدايي مؤثر هستند. اين فاکتورها عبارتند از: کيفيت آب ورودي، نوع تکنولوژي، ظرفيت کارخانه، دسترسي انرژي و ويژگيهاي محل احداث کارخانه. هزينه انتقال آب از منبع به کارخانه نمک زدايي، توزيع آب تصافي شده و خارج کردن پسماند از فاکتورهاي مهم ديگر مي باشند.

 

 

تصفیه آب دریا

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp