تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب بستگی به کیفیت فاضلاب و کمیت فاضلاب دارد چراکه شاخص هایی مانند cod و bod و اسیدیته و … در روش انتخابی برای تصفیه فاضلاب کاربرد دارد. به طور کلی روش های اصلی و معمول تصفیه و دفع لجن به شرح زیرند:

روشهای تصفیه فاضلاب
  • کاربرد زمینی

کاربرد سطحی ، کاربرد زیر سطحی

  • تصفیۀ اشتراکی فاضلاب

تصفیه زیست­ی ، تصفیۀ شیمیایی

  • دفع اشتراکی با مواد زائد جامد

دفع زمینی با مواد زائد جامد ، کمپوست کردن (کودسازی)

  • فراوری در تأسیسات جداگانه

تصفیۀ زیست­ی ، تثبیت آهکی ، اکسایش شیمیایی ، کمپوست کردن (کودسازی)

کاربرد زمینی روش های تصفیه فاضلاب

کاربرد زمینی یکی از رایجترین روشهایی است که برای تصفیه و دفع گنداب سپتیک به­کار می­رود. هر دو روش سطحی و زیرسطحی برای کاربرد زمینی گنداب سپتیک به­کار گرفته شده­اند.

کاربرد سطحی روش های تصفیه فاضلاب

گنداب سپتیک را می­توان توسط آبپاش، ماشینهای مجهز به مایع­پاش و دستگاه های پخش کود مایع که در مزارع به ­کار می ­روند روی سطح زمین ریخت. پس از پخش مواد باید یک دورۀ کوتاه به خشک کردن و سپس دیسک زدن اختصاص داشته باشد. نگرانی های عمده در پخش مستقیم گنداب سپتیک روی سطح زمین خطرات بهداشتی بالقوه، احتمال آلودگی آب های زیرزمینی و ایجاد شرایط نامطلوب و بوهای بد است، یه سبب مسائل متعدد ناشی از پخس مستقیم گنداب سپتیک روی زمین، استفاده از این روش در بعضی مناطق ممنوع شده است.

آب موجود در گنداب سپتیک را می­توان در برکه­ ها یا بسترهای خشک­ کن خارج کرد و سپس آن­را به صورت جامد و یا نیمه جامد در زمین پخش کرد. در این مرحله از هر دو روش سطحی و زیر سطحی می ­توان استفاده کرد. لجن بدون آب را می ­توان توسط ماشین های مخصوص یا پخش ­کن بر سطح خاک پخش کرد. هنگامی که تجهیزات سنگین موردنیاز است، باید مواظب بود تا در فصل رشد به گیاهان صدمه وارد نیاید.

کاربرد زیرسطحی

بیشتر مسائل مرتبط با کاربرد سطحی گنداب سپتیک را می ­توان باکاربرد روشهای زیرسطحی حذف کرد یا بر آنها فائق آمد. روشهای زیرسطحی حذف کرد یا بر آنها فائق آمد. روشهای معمول در کاربرد زیرسطحی گنداب سپتیک عبارت­ند از:

  •  روش پوشش شیاری که در آن گنداب سپتیک در شیارهای باریکی وارد می ­شود و از طریق شخم زدن با خاک پوشانده می­ شود.
  •   روش تزریق که در آن گنداب سپتیک در یک نوار عریض و یا چند نوار باریک در عمق 6 تا in8 زیر سطح خاک تزریق می­شود. در صورت مدیریت صحیح و اعمال مدیریت های بارگذاری اجزای آلاینده کاربرد سطح زمینی می­تواند روش مؤثر برای تصفیه و دفع گنداب سپتیک باشد.

تصفیه اشتراکی با گنداب سپتیک

تصفیه اشتراکی باگنداب سپتیک در تصفیه ­خانه­ های محلی گنداب سپتیک یکی از مؤثرترین روشهای تصفیه و دفع گنداب سپتیک است. به هر صورت، بسیاری از واحدهای تصفیه، امکانات لازم را برای تخلیۀ کامیونه ای تلمبه­ دار، و یا ظرفیت اضافی برای تصفیۀ گنداب سپتیک ندارند.

ایستگاه های پذیرندۀ گنداب سپتیک

اگر قرار باشد که گنداب سپتیک همراه با فاضلاب تصفیه شود، احداث یک ایستگاه پذیرندۀ گنداب سپتیک ضروری است. چنین ایستگاهی،  معمولاً از یک ناحیۀ تخلیه، یک مخزن ذخیرۀ گنداب و یک یا چند تلمبه از نوع خردکننده تشکیل می­ شود. مخزن گنداب برای انباشت گنداب سپتیک به ­کار می ­رود، بنحوی که بتوان آن را در تصفیه ­خانه تخلیه کرد. مخزن ذخیره، برای کنترل بو، باید پوشانده شود.

معمولاً تخلیۀ گنداب سپتیک به سرگاه ها برای حذف ذرات سنگ و آشغالگیر ترجیح داده می­شود. اگر تجهیزاتی برای خرد کردن و آشغالگیری در بالادست مخزن ذخیره وجود نداشته باشد، باید گنداب توسط تلمبه ­های خردکننده از مخزن ذخیره به تصفیه­خانه انتقال یابد. در بعضی موارد، انتقال می ­تواند از طریق جریان گرانشی صورت پذیرد. اگر گنداب بیش از اندازه غلیظ باشد، می­ توان آن را با فاضلاب تصفیه شده رقیق کرد. مواد شیمیایی نظیر آهک یا کلر را نیز می­توان در مخزن ذخیره به گنداب سپتیک اضافه کرد تا آن­را حنثی و تصفیه را آسانتر کند، یا بوی گنداب را کاهش دهد. اگر محدودیت ظرفیت در واحدهای تصفیه وجود نداشته باشد، اشتراکی و دفع با فاضلاب، یکی ز اقتصادیترین و از لحاظ محیطی بهداشتیترین روشهایی است که می­توان برای تصفیۀ گنداب به کار گرفت.

 

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp