تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب رو تصفیه خانه

آب رو تصفیه خانه

آب رو تصفیه خانه ، سازه هایی اگرچه از نظر اجرايي ساده هستند، اما طرح هيدروليكي آنها تا حدودي پيچيده و تابعي از عوامل مختلف است كه به سادگي قابل تقسيم به جريان هاي تحت فشار يا آزاد نمي باشد. بلكه آبرو های تصفیه خانه ها در برخي موارد تركيبي از اين دو حالت را دارا خواهد بود. از نظر هيدروليكي پر يا نيمه پر بودن جريان عبوري از آبرو حايز اهميت بوده و بسته به ارتفاع آب در بالادست و ميزان افت انرژي، ممكن است هر دو حالت پر يا نيمه پر اتفاق افتد. به عبارت ديگر عوامل مختلف نظير قطر (يا ابعاد مقطع براي مجاري غير دايرهاي)، طول و زبري آبرو، ارتفاع آب در بالادست و پايين دست و نيز شيب آبرو در چگونگي جريان در داخل آبرو موثر مي باشند.

 

انواع آبرو در تصفیه خانه های آب

در تصفيه خانه هاي آب مبناي طراحي ، سرعت جريان در آبروها است كه بايد به حدي باشد كه از ته نشين شدن ذرات معلق آب در آن جلوگيري شود. 

در آبرو ها مقدار بده با اعمال معادلات پيوستگي و انرژي بين دو مقطع ابتدايي و انتهايي به دست مي آيد و بر حسب آن كه شيب كف آبرو تند يا ملايم باشد، انواع مختلف جريان در داخل آن تشكيل ميشود، كه در شكل بالا حالت هاي مختلف نشان داده شده است. در ادامه حالت هاي متداول جريان براي حالت هاي غيرمستغرق كه شيب آبرو تند بوده و جريان از بالادست كنترل ميشود، بررسي ميگردد. براي ساير حالتهاي مستغرق، جريان بر مبناي جريان در مجاري تحت فشار در نظر گرفته مي شود. 

آب رو تصفیه خانه با مقطع دایره ای

در نمودار شكل زیر رابطه بين (Q) ، ارتفاع و قطر آبرو با مقطع دايره اي براي حالت هاي مختلف شيب كف آبرو و شكل ورودي نشان داده شده است. لازم به ذكر است در سازه هاي انتقال دهنده آب مقطع دايره اي نسبت به مقاطع مستطيلي به علت نوسانات جريان آب و امكان ته نشيني كمتر مواد معلق در آب، كاربرد بيشتري دارد. 

مشخصات دبی جریان در آۤبرو های دایره ای با ورودی غیر مستغرق

آب رو تصفیه خانه با مقطع مستطیلی

در اين حالت نيز رابطه بين  Q و ارتفاع و ارتفاع مقطع مستطيلي و عرض آبرو براي حالت هاي مختلف در نمودار شكل زیر ترسيم شده است.

مشخصات دبی جریان در آۤبرو های دایره ای با مقطع مستطیلی

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp