تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب متنوع و گسترده و هر کدام کاربری خاصی دارد. در ادامه مطلب انواع روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب که روش های روش پورودوکس (A/O) ، روش (A2O) ، باردن فو اصلاح شده ، روش UCT که توضیح داده شدند ، هم اکنون سایر روش های تصفیه شامل روش VIP ، روش ژوهانسبرگ ، روش SBR با حذف بیولوژیکی فسفر و روش فوستریپ توضیح داده خواهد شد. هرکدام از این روش ها با استفاده از تصاویر و دیاگرام مربوطه تشریح می گردد.

 

تصفیه فاضلاب به روش VIP

فرآيند VIP مخفف Virginia Initiative Plant می باشد.فرآيند VIP به استثناي روش هاي مورد استفاده براي جريان هاي برگشتي،مشابه فرآيندهاي UCT و A2O مي باشد. در فرآيند VIP ، تمام مناطق مرحله بندي شده است كه شامل حداقل دو بخش سري با اختلاط كامل مي باشد. لجن فعال برگشتي همراه با جريان برگشتي نيتريفاي شده منطقه هوازي به ورودي منطقه انوكسيك تخليه مي شود. مايع مخلوط حاصل از منطقه انوكسيك به ابتداي منطقه بي هوازي برگشت داده مي شود. همچنين فرآيند VIPبعنوان يك سيستم با سرعت بالا طراحي شده است كه بهره برداري با SRT خيلي كمتر ، بازده حذف بيولوژيكي فسفر را افزايش مي دهد. SRTمجمـوع مناطق بي هوازي و انوكسيك معمولاً 1.5 تا 3 روز است. در حاليكه مقدار زمان ماند هيدروليكي انوكسيك و بي هوازي بطور معمول هر كدام 60تا 90دقيقه مي باشد. منطقه هوازي براي نيتريفيكاسيون طراحي شده است. 

روش VIP  یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می باشد که در سال 1998 ابداع گردیده. 

تصفیه فاضلاب به روش ژوهانسبرگ

اين فرآيند كه ابتدا در ژوهانسبرگ افريقاي جنوبي بوجود آمده است،نوعي از فرآيند UCT يا UCT اصلاح شده براي كاهش نيترات ورودي بـه منطقه بي هوازي است و حذف بيولوژيكي فسفر را در فاضلاب هاي ضعيف افزايش مي دهد. لجن فعال برگشتي بطور مستقيم وارد منطقه انوكسيك مي شود كه زمان ماند كافي براي كاهش نيترات مايع مخلوط فبل از ورود بـه ناحيه بي هـوازي دارد. كاهش نيترات توسط سرعت تنفس خودتخريبي مايع مخلوط انجام مي شود و زمان ماند منطقه انوكسيك به  غلظت مايع مخلوط ،دما و غلظت نيترات در جريان لجن برگشتي بستگي دارد. در مقايسه با فرآيند UCT ، غلظت MLSS بيشتري در منطقه بي هوازي نگهداري مي شود كه داراي زمان ماند حدود 1 ساعت است.

تصفیه به روش ژوهانسوبورگ یکی دیگر از رروش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است. 

 

تصفیه فاضلاب به روش SBR با حذف بیولوژیکی فسفر

در صورتي كه نيترات به اندازه كافي در حين بهره برداري SBRحذف شود ، يك دوره واكنش بي هوازي مي تواند همزمان و بعد از دوره پر شدن SBRانجام شود. بعد از گذشت زمان هوازي كافي براي انجام نيتريفيكاسيون و توليد نيترات ، يك دوره بهره برداري انوكسيك استفاده شده است. دوره هاي متناوب چرخه اي هوازي و انوكسيك را مي توان در حين دوره واكنش استفاده كرد. بنابراين غلظت نيترات قبل از ته نشيني به حداقل مي رسد و نيترات كمي براي رقابت با rbCOD در دوره واكنش اوليه و دوره پر شدن ، در دسترس مي باشد.

در نتيجه شرايط بي هوازي در دوره واكنش اوليه و دوره پر شدن اتفاق مي افتد. بطوريكه بجاي مصرف rbCOD توسط باكتري هاي احيا كننده نيترات،ذخيره و جذب rbCODتوسط باكتري هاي ذخيره كننده فسفر انجام مي شود.

روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

 

تصفیه فاضلاب به روش  فوستريپ

فرآيند فوستريپ در اصل يك فرآيند بي هوازي / هوازي است. شرايط بي هوازي با نگهداري طولاني RAS در تغليظ كننده ثقلي انجام مي گيرد كه زمان ماند آن معمولاً حدود 8تا 12ساعت است. فسفر رها شده معمولاً با اضافه شدن به پساب خروجي اوليه يا فاضلاب خام تـصفيه مي شود كه همچنين شرايط بي هوازي را افزايش مي دهد. سپس براي حذف فسفر ، سرريز حاصل از
تانك زداينده بصورت شيميايي تصفيه و RASبطور مستقيم وارد تانك هوازي مي شود. بطور معمول آهك بعنوان ماده شيميايي براي ترسيب فسفر حاصل از سرريز تانك زداينده استفاده شده است. مقدار آهك مورد نياز براي افزايش pHدر حذف فسفر تابعي از قليائيت فاضلاب است و به مقدار فسفر موجود بستگس ندارد. اگر آلوم و نمك هاي آهن جايگزين شود، مقدار آن به محتواي فسفر وابسته است. با
وجود اينكه از تصفيه شيميايي براي حذف فسفر استفاده مي شود ، مقدار حذف فـسفر در لجن دفعي بدليل گسترش باكتري هاي ذخيره كننده فسفر افزايش يافته است. همانطور كه نشان داده شد ، عملكرد حذف فسفر توسط نيتريفيكاسيون جلوگيري مي شود. 

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp