تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ph پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست چه مقدار بايد باشد؟

پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست

ph پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست چه مقدار بايد باشد؟ جهت تخلیه به آب های سطحی 6.5تا ۸.۵ و جهت تخلیه به آب های زیرزمینی و مصارف کشاورزی ۵تا۹ باشد. براساس استاندارد و توصیه پذیرفته شده بین المللی و سازمان محیط زیست کشور حداکثر میزان مجاز مواد آلوده کننده در فاضلابها به منظور تخلیه در آبهای سطحی یا مصارف آبیاری کشاورزی و تخلیه به آبهای زیرزمینی باید طبق جدول زیر باشد.

 

 

ردیف

مواد آلوده کننده

جهت تخلیه به آبهای سطحی میلی گرم درلیترجهت مصارف کشاورزی و آبیاری میلی گرم درلیتر

جهت تخلیه به آبهای زیر زمینی (چاه) میلی گرم در لیتر

1

آلومنیوم

5515

2

ارسنیک0.10.10.1
3باریوم21

1

4بریلیوم0.10.1

1

5

کادمیوم

110.010.01

6

کلسیم75

7COD50200

50

8

کلر آزاد

10.21

9

کرم 6 ظرفیتی11

1

10کلرور55

15

11

رنگ0.10.10.1
12مس11

1

13

سیانور

0.020.020.02
14دتر جنت (a.b.c)1.50.5

0.5

15

اکسیژن محلول

22

2

16

فلوراید

2.52

2

17

فرم آلوئید111

18

آهن35

0.5

19منیزیوم100100

100

20

منگنز

10.20.05

21

جیوه

صفرصفرصفر
22نیکل10.02

0.05

23آمونیوم2.5

0.05

24

نیتریت

50

0.05

25

نیترات10

1

26سرب11

1

27روغن و چربی1010

10

 

ردیف

مواد آلوده کننده

جهت تخلیه به آبهای سطحی mlg/ litجهت مصارف کشاورزی و آبیاری mlg/ litجهت تخلیه به آبهای زیر زمینی mlg/lit

1

فنل11

صفر

2

فسفر1

صفر

3

سیلینیم10.02

0.01

4نقره10.1

0.05

5

مواد جامد

6

مواد معلق30150

30

7

مجموع مواد محلول21

1

8

مواد قابل ته نشینیصفرصفر

صفر

9

مواد شناورصفرصفر

صفر

10

سولفات300500

300

11

سولفید

1

1

1

12

روی22

2

13

کدورت

j.t.u)  5 )j.t.u)  5 )

j.t.u)  5 )

14

PH6.5-8.59-5

9-5

15

درجه حرارت0.10.1

1

16

مواد رادیو اکتیو

صفرصفرصفر

17

میکروب های کلیفرم دستگاه گوارشی

(M.P.N)

400 عدد در m.lit  100

1000عدد در m.lit  100

400 عدد در m.lit  100

1000 عدد در 100 m.lit

400 عدد در m.lit  100

1000عدد در m.lit  100

 

کیفیت پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست توسط  براساس چه مواردی تعیین می‌گردد:

  • مواد آلی( BOD  و در برخی موارد BOD  و  COD )
  • جامدات معلق (SS)
  • نیتروژن ( کل نیتروژن ؛آمونیاک و اکسید های نیتروژن )
  • کل فسفر
  • تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی
  • تعداد تخم نماتد‌های روده ای انسان ( آسکاریس-لامبریکویدیس-ترشیوریس تریشورا و کرمهای قلابدار)
  • تعداد تخم ترماتدهای انسانی ( شیتوزوما)

سه مشخصه میکروبیولوژیکی فوق الذکر، خصوصاً در مواردی که پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست به مصرف آبیاری کشاورزی یا استخرهای پرورش ماهی می رسد از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp