نوشته‌ها

فرایند جداسازی غشایی

/
فرایند جداسازی غشایی در تصیه آب ، فرایند جداسازی غشایی با اس…

دستگاه تصفیه آب ro

/
دستگاه تصفیه آب ro دستگاه تصفیه آب ro مناسب برای تصفیه انواع…

اسمز معکوس ro

/
اسمز معکوس ro در تصفیه آب به روش اسمز معکوس ro ، از عبور خود به …

نمک زدایی آب

/
نمک زدایی آب نمک زدایی آب عبارتست از هر فرآیندی که به وسیله …