نوشته‌ها

رزین پرولایت c100

/
رزین پرولایت c100 این رزین سختی ­گیر برند پرولایت انگلیسی ، از…

تفاوت رزین آنیونی و کاتیونی

/
تفاوت رزین آنیونی و کاتیونی تفاوت رزین آنیونی و کاتیونی در حذ…

روش احیا رزین کاتیونی

/
روش احیا رزین کاتیونی روش احیا رزین کاتیونی تابعی از واکنش های ر…

انواع رزین های تبادل یونی

/
انواع رزین های تبادل یونی انواع رزین های تبادل یونی شامل رزین های …

تبادل یونی در تصفیه آب

/
تبادل یونی در تصفیه آب برای حذف آنیون ها و کاتیون های نامطلوب از پس…

روشهای سختی گیری آب

/
روشهای سختی گیری آب : روشهای سختی گیری آب ، به دو دسته سختی…