نوشته‌ها

شیر های یکطرفه

/
شیر های یکطرفه حالت تنظیم جریان در شیر های یکطرفه به گونه ای ا…

نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه

/
نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه ، نماي…

جانمایی واحد های تصفیه آب

/
جانمایی واحد های تصفیه آب پس از تعيين محل تصفيه خانه آب و انتخاب فر…

عوامل هیدرولیکی طراحی تصفیه خانه آب

/
عوامل هیدرولیکی طراحی تصفیه خانه آب عوامل هیدرولیکی طراحی ت…