نوشته‌ها

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

/
نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب ب…

سیستم تصفیه فاضلاب uasb

/
سیستم تصفیه فاضلاب uasb سیستم تصفیه فاضلاب uasb یا راكتور لاي…

روش های حذف فلزات سنگین

/
روش های حذف فلزات سنگین از زمان شناسايي مشكلات بهداشتي ناشي از حضور فلز…

بیوراکتورهای غشایی MBR

/
بیوراکتورهای غشایی MBR بیوراکتورهای غشایی MBR یا فناوري Membrane…

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب

/
مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب مو…

حذف بیولوژیکی فسفر

/
حذف بیولوژیکی فسفر برای حذف بیولوژیکی فسفر باید شناختی نسبی نسبت به ت…

ph پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست چه مقدار بايد باشد؟

/
پساب خروجي مطابق قوانين سازمان حفاظت محيط زيست ph پساب خروجي مطابق…

اکسیداسیون پیشرفته

/
اکسیداسیون پیشرفته اکسیداسیون پیشرفته كـه از اكسندههاي مختلف براي تجزيه…

طراحی سپتیک تانک

/
طراحی سپتیک تانک در طراحی سپتیک تانک باید دقت کنیم که تمامی موارد …

رابطه بین COD و BOD

/
رابطه بین COD و BOD رابطه بین COD و BOD متفاوت است. کاربرد نتیجه آزمای…