نوشته‌ها

طراحی فیلتر شنی

/
طراحی فیلتر شنی در طراحی فیلتر شنی ، اجزاي اصلي تشكيل دهنده فی…

فرایند ته نشینی

/
فرایند ته نشینی فرایند ته نشینی در هر حوض ته نشيني از چهار ناحيه  نا…

انواع حوضچه های ته نشینی

/
انواع حوضچه های ته نشینی انواع حوضچه های ته نشینی که به طور معمول …

ته نشینی در تصفیه آب

/
ته نشینی در تصفیه آب ته نشینی در تصفیه آب برای حذف لاي (سيلت) ، ماسه…

ته نشینی لجن فعال

/
ته نشینی لجن فعال ته نشینی لجن فعال در فرآیند لجن فعال به طور ک…

مفهوم بار سطحی در حوضچه های ته نشینی

/
مفهوم بار سطحی در حوضچه های ته نشینی مفهوم بار سطحی در حوضچه های ته نشینی هن…

زلال سازی آب

/
زلال سازی آب تصفیه شده زلال سازی آب یک عنصر اساسی در فرآیند لجن…

تصفیه فاضلاب با لجن فعال

/
تصفیه فاضلاب با لجن فعال : تصفیه فاضلاب با لجن فعال ،  فاضلاب از 2منشا…