نوشته‌ها

تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی

/
تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی تصفیه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی که عم…

سیستم تصفیه فاضلاب mbbr

/
سیستم تصفیه فاضلاب mbbr سیستم تصفیه فاضلاب mbbr که يك راكتور …

تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک

/
تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک همچو…

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ

/
تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ که عموما دارای غلظت…

تصفیه پساب آبکاری

/
تصفیه پساب آبکاری تصفیه پساب آبکاری ناشی از وان های آبکاری و وان …

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

/
تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری که دبی پساب تولیدی …

حذف کروم از پساب های صنعتی

/
حذف کروم از پساب های صنعتی مواد احیا کننده ای که برای حذف کروم از…

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

/
پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی بمنظور تصفیه پس…

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی

/
استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی يكي از مسايل خطرزا در استفاده از پ…

انواع فاضلاب های صنعتی

/
انواع فاضلاب های صنعتی انواع فاضلاب های صنعتی ، وابسته به نوع صنع…