نوشته‌ها

لاگون تصفیه فاضلاب

/
لاگون تصفیه فاضلاب لاگون تصفیه فاضلاب که به صورت رشد معلق فعال هستند،…

راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا

/
راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا راکتور بی هوازی و جداسازی با غشا از تك…

لاگون بي هوازي

/
لاگون بي هوازي لاگون بي هوازي براي فاضلاب هايي با غلظت زياد ما…