نوشته‌ها

هوادهی در تصفیه آب

/
هوادهی در تصفیه آب هوادهی در تصفیه آب عبارت است از قراردادن آب…

دستگاه تصفیه آب ro

/
دستگاه تصفیه آب ro دستگاه تصفیه آب ro مناسب برای تصفیه انواع…

گندزدایي آب استخر

/
گندزدایي آب استخر مقصود از گندزدایي آب استخر, از بين بردن عوامل ب…

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی

/
استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی يكي از مسايل خطرزا در استفاده از پ…

انواع فاضلاب های صنعتی

/
انواع فاضلاب های صنعتی انواع فاضلاب های صنعتی ، وابسته به نوع صنع…

تصفیه پساب پالایشگاه نفت

/
تصفیه پساب پالایشگاه نفت تصفیه پساب پالایشگاه نفت که داراي مقدار …

خطرات آزبست

/
خطرات آزبست از خطرات آزبست می توان به این اشاره کرد که ، الياف…

حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

/
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی توسط نانو ذرات…

باکتری نیتروباکتر

/
باکتری نیتروباکتر  باکتريهاي نیتریفایر شامل باکتری نیتروباکتر و نیتروزمون…

روش های حذف کدورت

/
روش های حذف کدورت روش های حذف کدورت ، از سه جنبه زیبا شناسی، ان…