نوشته‌ها

کربن فعال دانه ای

/
کربن فعال دانه ای بطور کلی جمع آوری مواد محلول در آب در داخل یک…

محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ

/
محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ محاسبه دبی ایستگاه پمپاژ و بقیه عوامل طر…

پکیج تزریق کلر

/
پکیج تزریق کلر کلرزنی فاضلاب تصفیه شده یا کلر زنی به آب های چاه…