نوشته‌ها

مقدار لجن برگشتی

/
مقدار لجن برگشتی هدف از مقدار لجن برگشتی ، حفظ غلظت میکروبی ک…

تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال

/
تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال بسیا…

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

/
ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسانی برای ساخت پکیج تصفیه فاضلاب انسان…

روش تجزیه بیولوژیکی

/
روش تجزیه بیولوژیکی در  روش تصفیه و تجزیه بیولوژیکی فاضلاب ، …

ارگانیسم های رشته ای

/
ارگانیسم های رشته ای ارگانیسم های رشته ای زنجیره ای از سلول ه…

دیفیوزر هوادهی فاضلاب

/
دیفیوزر هوادهی فاضلاب دیفیوزر هوادهی فاضلاب یا تجهیزات هوادهی فاضلاب…

اساس کار اسمز معکوس

/
اساس کار اسمز معکوس اساس کار اسمز معکوس بدين نحو است كه اگر …

حذف امونیاک از اب

/
حذف امونیاک از اب فرآيندهاي زيستي اغلب مواقع مهمترين و مؤثرتر…

اندازه گیری mlss

/
اندازه گیری mlss هدف از اندازه گیری mlss تعیین مقدار مواد جام…

حذف بیولوژیکی فسفر

/
حذف بیولوژیکی فسفر برای حذف بیولوژیکی فسفر باید شناختی نسبی نسبت به ت…