تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

انواع راکتورهای تصفیه فاضلاب

انواع راکتورهای تصفیه فاضلاب

انواع راکتورهای تصفیه فاضلاب شامل راکتور جریان نهرگونه ، راکتور اختلاط کامل و سیستم راهبری منقطع (غیر مستمر) چند مرحله ای متوالی است. در فرآیند تصفیه فاضلاب ، تجزیه مواد خارجی موجود به کمک مجموعه ای انتخابی از میکروارگانیزم های انجام می پذیرد. این امر در رابطه با حذف مواد طبیعی  موجود که به سختی تجزیه می شوند و ترکیبات مربوطه آنها نیز صادق است. معمولا راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب شهری به رو لجن فعال به دلیل وجود مواد قابل تجزیه بیولوژیکی به راحتی قابل انجام است.

انواع راکتورهای تصفیه فاضلاب

راکتور جریان نهرگونه

نوعی حوض هوادهی است که دارای جریان طولی است که در آن ،محل جریان ورودی فاضلاب و لجن برگشتی در یک سمت حوض قرار داشته و محل جریان خروجی ، در سمت دیگر آن در نظر گرفته می شود. در مسیر جریان فاضلاب در داخل راکتور تنها اختلاط بسیار کمی به وقوع می پیوندد اما عمود بر آن ، گرادیان های غلظت به ندرت تشکیل می شود. در مقابل کاهش غلظت سوبستره در مسیر طولی جریان کاملا مشهود است. در بخش  ابتدایی راکتور ، به دلیل  غلظت زیاد سوبستره ، نیاز به اکسیژن محلول زیادی است.

مهم ترین مزیت راکتور های جریان نهر گونه ، تقسیم طولی فرآیند ها است. بدین ترتیب  تاثیر منفی متقابل آنها و در نتیجه بروز اختلال ممکن نمی باشد. در مقابل باید توجه داشت که سرریز های مقطعی (نوسان شدید بارگذاری) باعث بروز اختلال در راهبری رآکتور می شوند. در صورت وجود مواد سمی مانند سیانید یا ترکیبات فنولی ، میکروارگانیزم ها دچار آسیب جدی می شوند.

راکتور اختلاط کامل

جریان ورودی فاضلاب به حوض اختلاط کامل سریعا کل حجم حوض را اشغال نموده و به آن ارگانیزم های فعال تزریق می شوند.  مدت زمان اختلاط کمتر از حدودا 10 درصد زمان ماند نظری است. به همین دلیل هم در داخل حوض گرادیان ها غلظت تشکیل نشده و متعادل سازی نوسانات بارگذاری به خوبی انجام می پذیرد. در صورت غلظت کافی  لجن فعال موجود در راکتور برابر 3 تا5  گرم در لیتر ، جذب سوبستره قابل تجزیه بیولوژیکی مطابق با مکانیزم فرآیند جذب سطحی انجام پذیرفته و مواد مذکور حذف می گردند.

در صورت وجود مقادیر نسبتا زیاد So (غلظت جریان ورودی فاضلاب) حتی تجزیه موادی مانند فنل و فرمالدئید یا اسید استیک نیز ممکن است. زیرا بلافاصله غلظت مواد سمی در حوض هوادهی  از طریق ترکیب اختلاط شدید و شدت زیاد جذب و تجزیه مواد به میزانی کاهش می یابد که برای اجتماع میکرو ارگانیزم های موجود بی خطر است.

سیستم راهبری منقطع (غیر مستمر) چند مرحله ای متوالی(SBR)

در اینگونه راکتور ها  SBR، همانند راکتور های جریان نهرگونه ، دستیابی  به یک مدت زمان واکنش یا مدت زمان ماند معین میسر است و راندمان تاسیسات به دلیل عدم ایجاد اتصال کوتاه جریان کاهش نمی یابد. جریان ورودی  فاضلاب به صورت منقطع می باشد. در این گونه تاسیسات یک حوض با فاضلاب پس از مرحله تصفیه فیزیکی پر شده و پس از تجریه مواد آلی و یا انجام نیتریفیکاسیون و دبی نیترفیکاسیون و حذف فسفر و نیتروژن تخلیه می گردد.

انواع راکتورهای تصفیه فاضلاب
1.2/5 - (61 امتیاز)
1.2/5 - (61 امتیاز)

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp