تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه بیهوازی فاضلاب

تصفیه بیهوازی فاضلاب

تصفیه بیهوازی فاضلاب یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب می باشد که در آن با استفاده از قدرت میکروارگانیزم ها ، فاضلاب تصفیه شده  و به آبی با آلودگی کمتر تبدیل می گردد.  تجزیه بی هوازی کامل ترکیبات آلی در چند مرحله  به همراه تولید محصولات آلی میانه انجام می پذیرد. (مطابق شکل زیر)  در مرحله هیدرولیز ، بزرگ مولکول ها غالبا سوبستره پلیمری غیر محلول  مانند هیدرات ها کربن ، چربی ها و پروتئین ها به کمک آنزیم ها به مونومر های محلول تبدیل می شوند.

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

انواع فرآیند های بی هوازی

مزیت های فرآیند بی هوازی

  • لجن مازاد کم
  • راندمان بالا
  • استفاده به عنوان پیش تصفیه در صنایع  مواد غذایی، کشتارگاه دام،صنایع چوب و کاغذ

مکانیزم فرآیند بی هوازی

تصفیه بیهوازی فاضلاب

ترکیبات هیدرات های کربن بزرگ مولکول مانند سلولز و نشاسته با استفاده از  آنزیم های برون سلولی تجزیه می شوند. هیدرولیز چربی ها از طریق آنزیم های لیپاز انجام پذیرفته و در نتیجه ی آن اسید های چرب زنجیره بلند تشکیل می دهند. همچنین هیدرولیز پروتئین ها از طریق آنزیم های پروتئاز منجر به تشکیل  اسید های آمینه می گردد.

در مرحله اسید سازی ، باکتری های بی هوازی اختیاری و اجباری با استفاده از مونومر ها ، اسید های آلی زنجیره کوتاه مانند استیک اسید ، اسید پروپیون را تولید می کنند.

میکروارگانیزم هایی که در فرآیند تجزیه شرکت دارند بر اساس سوبستره اصلی مصرفی  به گروه های تروفیک تقسیم بندی می شوند. تعداد زیادی از میکروارگانیزم های بی هوازی اختیاری و اجباری در هر گروه قرار می گیرند. در کنار آنها نیز باکتری های احیا کننده سولفات (SRB) ، نیز نام برد. در فرآیند اکسیداسیون  ترکیبات آلی ، سولفات را به سولفید احیا می کنند. با توجه به نوع فاضلاب ممکن است  برای تامین شرایط بهینه رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها  ، نیاز به افزودن  مواد مغذی مانند ازت و فسفر باشد. شرایط ایده آل بهره برداری در صورتی برقرار است که نسبت فسفر به نیتروژن به COD برابر 1به5 به 800 باشد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp