تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی شامل روش لجن فعال می باشد. روش لجن فعال یک روش زیستی می باشد که از یک بخش هوادهی ، یک بخش ته نشینی می باشد. هوادهی بسیار حائز اهمیت است به این دلیل که هوادهی باعث انتقال اکسیژن به میکروارگانیزم ها شده و این مساله موجب می شود تا بتوان زیست داشته باشند. در واقع از طریق اکسیژن رسانی به میکرواگانیزم ها و تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب ، فرآیند تصفیه اتفاق می افتد.

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی

یکی از عوامل موثر بر ساختار فلوک های لجن فعال ، فعالیت ارگانیزم هایی است که از باکتری ها تغذیه می کنند. عوامل موثر دیگر این است که به دلیل فشار ناشی از رفتار انتخابی ارگانیزم ها(حذف باکتری های آزاد شناور) ، انواع باکتری ها مجبورند ترجیحا تشکیل فلوک داده یا به صورت رشته ای رشد و تکثیر یابند. تجزیه مواد موجود در فاضلاب در وهله ی اول توسط باکتری هایی انجام می پذیرد که در سطح فلوک ها قرار دارند.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

میزان اکسیژن دهی به فاضلاب

سرعت فرآیند های تبدیل مواد و همچنین فرآیند های انتقال اکسیژن در سیستم تصفیه فاضلاب هوازی تعیین کننده ی چگونگی عملکرد تاسیسات لجن فعال می باشد. هوادهی در حوض های هوادهی به منظور دستیابی به موارد زیر انجام می پذیرد.

  • تامین اکسیژن کافی مورد نیاز ارگانیزم ها
  • انتقال انرژی جنبشی کافی برای نگه داری فلوک های لجن فعال در حالت معلق و جلوگیری از ته نشینی آنها
  • ایجاد اختلاط کامل ، تماس بهینه بین فلوک ها و مواد غذایی و دستیابی به محصولات نهایی سوخت و ساز سلولی

شرایط مغشوش حاصل از انتقال انرژی جنبشی برای تجدید و بازسازی لایه مرزی بین فلوک لجن فعال و آب بسیار با اهمیت است. به عبارت دیگر باعث می گردد اکسیژن محلول در آب سریعا به سطح سلولی  میکروارگانیزم ها  منتقل شود.

عوامل تاثیر گذار بر تامین اکسیژن مورد نیاز فلوک های لجن فعال :

  1. مقدار اکسیژن موجود در مخلوط فاضلاب  و لجن
  2. ضخامت لایه مرزی پرانتل که هر فلوک را احاطه کرده است.
  3. اندازه فلوک ها و قطر متوسط آنها.

در صورتی که غلظت اکسیژن موجود در سیستم تصفیه فاضلاب هوازی برابر 1 تا 2  میلیگرم بر لیتر باشد، امکان تامین اکسیژن فلوک های بزرگ تا قطر 400 میکرومتر فراهم است. افزایش توان تصفیه زمانی فراهم است که بخش بزرگی از میکرواگرانیزم های تجمع یافته  در یک فلوک قادر به دستیابی  به اکسیژن و مواد غذایی باشند.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp