تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش sbr

تصفیه فاضلاب به روش sbr :

در تصفیه فاضلاب به روش sbr ، که sbr مخفف واژه Sequence Batch Reactor یک سیستم پر و خالی می باشد که از روابط مربوط به راکتورهای اختلاط منفرد (Batch Reactor) تبعیت می کند .در این مخزن کلیه عملیات مربوط به لجن فعال در آن انجام می پذیرد. راکتور SBRچون به فضای کمتری نیاز دارند بنابراین برای مواردی که کارفرما دچار کمبود زمین می باشد سیستم SBRبرای تصفیه فاضلاب بسیار مقرون به صرفه می باشد.
سیستم SBRدر گذشته جهت تصفیه فاضلاب و پساب جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گرفت اما مزایای این روش در حذف انواع مواد مغذی باعث شده که امروزه برای تصفیه خانه های بزرگ (تا حجم حدود ۲۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز) مورد استفاده قرار گیرد.

برای تصفیه فاضلاب به روش sbr  حداقل ۲ حوضچه مورد نیاز می باشد که در مواقعی که واکنش در یکی از حوضچه ها صورت می گیرد حوضچه دیگر نقش ذخیره جریان ورودی را دارد. معمولا بین ۰تا  ۶سیکل واکنش و تخلیه در طول روز در راکتور SBRمی تواند انجام پذیرد. یک چرخه معمولی در راکتور
SBRمی تواند شامل ۳ساعت پرشدن، ۲ ساعت هوادهی، نیم ساعت ته نشینی و نیم ساعت خروج لجن باشد.

راکتورهای تصفیه فاضلاب به روش sbr  :

در فرآیند SBRاز یک راکتور اختلاط کامل که به صورت ناپیوسته فعالیت میکند استفاده میشود. همه سیستم های SBR به طور معمول 5مرحله دارند که به طور پی در پی و به صورت زیر انجام میگیرند :

  • پر شدن (fill)
  • واکنش (react)(هوادهی)
  • ته نشینی (settle)
  • تخلیه
  • آماده سازی

این سیستمها اغلب برای صنایعی کاربرد دارد که حجم فاضلاب تولیدی آنها کم بوده و یا بصورت دوره ای فاضلاب تولید میکنند. برای کاربردهای جریان پیوسته حداقل دو تانک SBRباید تامین شود که یک تانک جریان را دریافت کند، در حالی که تانک دیگر مراحل پنجگانه تصفیه را دنبال میکند. تغییرات مختلفی در هر دو مرحله میتوان انجام داد تا به دفع نیتروژن و فسفر هم برسیم.

مزیای تصفیه فاضلاب به روش sbr

  • مناسب جهت تصفیه پساب تصفیه خانه های تا حجم ۰۲۲۲۲متر مکعب در شبانه روز
  • هزینه پایین ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
  • هزینه پایین نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه نسبت به سایر روش های لجن فعال
  • قابلیت حذف نیتروژن و فسفر
  • پایین بودن فضای اشغالی تصفیه خانه فاضلاب به علت حذف واحدهای ته نشینی
تصفیه فاضلاب به روش sbr
Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp