تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی به معنایی تبدیل زائدات آلی به گاز مانند متان و دی اکسید کربن است که در غیاب اکسیژن صورت می پذیرد. اگرچه سینیتیک فرآيند و موازنه های جرم شبیه سیستم های هوازی است ، چندین تفاوت اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. تبدیل اسید های آلی فاضلاب به گاز متان انرژی کمی تولید می کند. بنابراین سرعت رشد پایین و سنتز ارگانیزم های نیز کم است. هم سرعت سینیتیکی حذف و هم تولید لجن بسیار پایین تر از لجن فعال است.

 

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

مقدار تبدیل مواد آلی به گاز بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است و سنتز سلول در فرآیند های بی هوازی پایین است و مقدار مواد مغذی مورد نیاز نیز در مقایسه با سیستم های هوازی پایین تر می باشد. برای دستیابی به راندمان بالا ، دما باید بالا برده شود و از مخازنی که گرم می شود برای واکنش استفاده گردد. برای تولید این گرما می توان از گاز متان تولیدی در واکنش استفاده کرد. در صورتیکه COD و BOD پساب پایین باشد ، متان مورد نیاز گرمایش تولید نمی شود و باید گرمای لازم از بیرون تامین شود.

فرآيند های بی هوازی به یکی از طرق زیر انجام می شود :

  • رآکتور فیلتر بی هوازی :

در این رآکتور ها که در آن رشد ارگانیزم های بی هوازی روی یک بستر انجام می شود ، جریان فیلتر می تواند طبق شکل زیر رو به بالا یا رو به پایین باشد. محیط فیلتر که جامدات بیولوژیکی را در خود نگه می دارد‌، می تواند مکانیزمی نیز برای جداسازی جامدات و گاز تولید شده در فرآيند هضم داشته باشد. در تصفیه پساب دارو سازی ها  با استفاده از  محیط پلاستیکی در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد می توان در بارگذاری 3.5 کیلیوگرم cod در روز مترمکعب ، ۹۷ درصد cod را حذف کرد.

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

در تصفیه پساب آلی شیمیایی مصنوعی با بارگذاری o.56 کیلوگرم cod در روز مترمکعب و زمان ماند هیدرولیکی ۳۶ ساعت، ۸۰ درصد cod حذف می شود. دوره راه اندازی بستگی به اختلاف ORL و مواد اولیه می تواند بین ۳ تا ۹ ماه طول بکشد.

  • فرآیند تماس بی هوازی :

ارگانیزم های هسته را جدا کرده و آنها را بر می گرداند. بنابراین این فرآیند می تواند در زمان ماند بین ۶تا ۱۲ ساعت انجام شود. در مرحله جداسازی به منظرو حداقل کردن جامدات شناور باید از یک حذف کننده گاز استفاده شود. به منظور انجام یک تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی خوب ، زمان ماند جامدات در دمای ۳۲ درجه سانتیگراد ، ۱۰ روز تخمین زده شده است. به ازای هر ۱۱ درجه کاهش دمای بهره برداری ، این زمان  برابر می شود. یک فرآیند تماس بی هوازی ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می تواند پساب بسته بندی گوشت را با بار 2.5 کیلیوگرم COD بر روز در مترمکعب و زمان ماند هیدرولیکی ۱۳ روز می تواند باشد.

  • راکتور با بستر شناور :

پساب از میان یک بستر شنی که رشد میکروبی روی آن انجام شده است رو به بالا حرکت می کند. غلظت بیومس بیش از 30000میلیگرم بر لیتر گزارش شده است.  مقدار خروجی فاضلاب که باید برگشته و با خوراک مخلوط شود بوسیله غلظت پساب و سرعت شناور سازی تعیین می شود. راندمان حذف مواد آلی برای حذف COD حدود ۸۰ درصد است.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp