تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حذف فلوراید از آب

حذف فلوراید از آب

دو روش حذف فلوراید از آب وجود دارد. اولین روش در این زمینه رسوب دهی شیمیایی به وسله لخته سازی و روش  دیگر تبادل یونی است که از رزین های تبادل یونی برای حذف فلوراید استفاده می شود. میزان استاندارد فلوراید در آب آشامیدنی بر اساس استاندارد شماره ۱۰۵۳ سازمان ملی استاندارد مقدار 0.5 تا 1.5 میلیگرم بر لیتر می باشد.

 

حذف فلوراید از آب دو روش ترسیب و تبادل یونی امکان پذیر است.

حذف فلوراید از آب با رسوب دهی شیمیایی

مقدار فلوراید فرآیند آب به وسیله لخته سازی متعارف آلوم و ته نشینی به مقدار قابل قبولی کاهش می یابد و باید مقدار دوز زیاد آلوم (۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر) یا فرآیند سختی زدایی با آهک استفاده شود. نتایج آزمایشگاهی در اندازه گیری فلوراید آب نشان می دهد که غلظت فلوراید تا 3.5 میلی گرم بر لیتر  در آب خام را می توان با استفاده از دوز آلوم تا ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر را به مقدار ۱ میلی گرم بر لیتر کاهش داد.

حذف فلوراید از آب با روش تبادل یونی

در حال حاضر سه نوع ماده تبادل یونی وجود دارد و ممکن است در فرآیند فلوراید زدایی موثر باشد،

  1. فسفات تری کلسیم : شامل کود استخوانی و زغال استخوانی
  2. آلوم فعال 
  3. رزین های تبادل یونی

اثر این مواد را می توان با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی پایلوتی بهینه کرد.

فسفات تری کلسیم یا زغال و کود استخوانی :

این دو ماده شبیه با فرآیند زغال استخوانی تولید می شوند. اختلاف آنها فقط کمی در فرآیند ساخت آنها و محصولات آنها است. بک نمونه فلوراید زداییبا تبادل یونی با استفاده از زغال استخوانی به صورت زیر است:

 Ca(PO4)6.CaO3+ 2F-   <=>  Ca(PO4)6.CaF2+CO3

زغال استخوانی بر حسب Ca(PO4)بیان می شود و می توان آن را با استفاده از سود سوز آور یک درصد احیا کرد.

کربن فعال (Al2O3)  برای حذف فلوراید از آن استفاده می ود و برای تصفیه خانه های مختلف دوز و آن متفاوت می تواند باشد. در هرکدام از این موارد ، آلوم فعال گرانوله هم اندازه ماسه فیلتر که به عمق 1.5 متری می باشد برای کاهش فلوراید از میزان اولیه 3 میلی گرم بر لیتر به کمتر از 0.5 میلی گرم و با استفاده از  نرخ فیلتراسیون 5 تا ۷ gpm بر فوت مربع به کار می رود.

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp