تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب پتروشیمی

تصفیه فاضلاب پتروشیمی :

يكي از مشكلات تصفیه فاضلاب پتروشیمی و صنایع نفتی ، وجود پسابهاي حاوي مواد امولسيون شده نفتي است كه اين پسابها محيط زيست را به شدت آلوده ميكنند. به همين علت اكنون شرکت هایی وجود دارد كه كار آنها تصفيه پسابهاي صنعتي است. و با روشهاي متفاوتي ميتوان عمل تصفيه را انجام داد (صاف كردن، اوزناسيون، كواگولاسيون، …)  لخته سازي روشي است كه به وسيله ي آن ميتوان مواد روغني نفتي امولسيون شده را از محيط حذف كرد كه اين خاصيت مربوط به جذب، به وسيله ي خاکهاي شاخص انجام می شود كه اين خاكها ذره هاي امولسيون شده را به خود گرفته و از محيط عمل خارج ميكنند. در روش لخته سازي ميتوان از انواع مواد شيميايي به عنوان منعقد كننده استفاده كرد ولي چون تهيه مواد شيميايي خود يك فرايند شيميايي را به دنبال دارد و همچنين اين مواد به عنوان يك تركيب شيميايي خود نيز جزو مواد آلاينده محسوب ميشوند، ميتوان از اين خاكها
به صورت كاربردي به عنوان لخته كننده در تصفیه فاضلاب پتروشیمی استفاده کرد.

 بررسي های انجام شده نشان داده است كه خاصيت رنگبري زئوليتهايي مانند تركيب هاي آنيلين سياه) (و آبي فنول) (و قرمز كنگو) (فقط به خاطر جذب سطحي روي ماتريس هاي زئوليت طبيعي نبوده بلكه نوعي خاصيت كاتاليستي نيز در اين فرايند دخالت داشته است .اين مطلب نشان ميدهد که دو عامل جاذب تركيبهاي حلقوي مانند فنول و آنيلين و نيز احتمالاً خاصيت كاتاليستي ويژگي چنين خاك هايي است.
در سال ١٩٩٠ميلادي خان تارگانوف نشان داد كه زئوليت هاي طبيعي مانند توفيت ظرفيت و كارايي خيلي بالايي براي تصفيه پسابهاي صنعتي همچون تصفیه فاضلاب پتروشیمی دارند. در ايـن مطالعه ها بيشتريـن بازدهي با توفيت كه در دماي ٢٣٠تا ٢٥٠درجه سانتيگراد فعال شده بود بهدست آمد. حدود ١٠ساعت بعد از عمليات صاف كردن، خروجي شامل  كلوئيدي و معلق بود. خان تارگانوف اين روش را براي تصفیه فاضلاب پتروشیمی و فراورده هاي نفتي پيشنهاد كرد. بعدها عدهاي اين روش را براي Et٤pbو تركيبها و يا يونهاي معلق برخي فلزهاي سنگين و يا كمپلكسهاي آنها اعمال كردند.


5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp