تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حوادث سامانه های جمع آوری فاضلاب

سامانه های جمع آوری فاضلاب

با توجه به حوادث سامانه های جمع آوری فاضلاب و همچنين اقداماتي که بايد جهت جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب صورت گيرد خطرات و حوادثي وجود دارد که بهره برداران را تهديد مي کند. خطرات و حوادث ناگوار در کمين همه است. اين خطرات را مي توان به 9 گروه تقسيم نمود :

حوادث سامانه های جمع آوری فاضلاب
 • صدمات فيزيکي : صدمات فيزيکي بصورت بريدگي، ضرب ديدن(کوفتگي)، کشيدگي، پيچ خوردن يا در رفتگي و رگ
  به رگ شدن اتفاقاتي است که در عمليات بهره برداري شبکه ها مي تواند حادث گردد. اين آسيب ها مي تواند در اثر جابجا کردن دستگاه ها ، ماشين آلات، تکنيک ناصحيح بالا آوردن اشياء سنگين و يا سر خوردن روي سطوح لغزنده بروز کند.
 • عفونت ها و امراض واگيردار: براي کارکنان شبکه هاي فاضلاب بدليل آلودگي محيط و انتشار ميکروب هاي بيماري زا
  تضمين قاطعي وجود ندارد تا مورد گزند بيماري ها يا عفونت هاي مربوطه قرار نگيرند. مهمترين اين بيماري ها عبارتند از
  تيفوئيد ، پاراتيفوئيد ، اسهال روده اي ، هپاتيت ، کزاز ، سياه زخم، وبا و همچنين بيماريهاي انگلي مي باشند. 
 • کمبود اکسيژن : معمولا کاهش غلظت اکسيژن و تجمع گازهايي همچون سولفيد هيدروژن، بخارات مواد نفتي، گازکربنيک يا کلر در داخل ساختمان هايي که سيستم تهويه ضغيف دارند، بوقوع مي پيوندد. اين گونه موارد غالباً در
  ساختمانها و تاسيساتي که در زير سطح زمين قرار دارند مثل ايستگاه هاي پمپاژ، کانال ها، لوله ها و منهول ها رخ مي دهد.
 • گازها و بخارات سمي و يا خفه کننده : گازهاي سمي از مهم ترین حوادث سامانه های جمع آوری فاضلاب ممکن است ناشي از تخليه فاضلابهاي صنعتي، فرايندهاي شيميايي و يا بيوشيميايي حاصل شوند. لازم است اطلاعات دقيق و به روز در زمينه فاضلابهايي که توسط شبکه ، جمع آوري ميشوند موجود باشد. 
 • مخلوط گازهاي قابل انفجار : در بعضي از شبکه هاي فاضلاب اين گازها بصورت مخلوطي از هوا و متان، هيدروژن سولفور ، بخارات بنزن و مونواکسيد کربن وجود دارند. متان و ديگر گازهاي انفجاري داراي حدود بالا و پايين انفجار مي باشند که نشان دهنده غلظتهايي است که در آن گازهاي انفجاري يا احتراقي در اثر جرقه منفجر خواهند شد و خارج از اين محدوده انفجار رخ نخواهد داد. اين طيف به کمک يک حسگر گاز يا دستگاه يابنده گاز مشخص ميگردد. 
 • شوکهاي الکتريکي : شوکهاي الکتريکي يا برق گرفتگي غالبا باعث صدمات جدي ميشوند. افراد بايد براي کار بر
  روي تجهيزات برقي از تجربه و مهارت کافي برخورد دار باشند هر سيستم برقي صرف نظر از ولتاژ آن بايد خطرناک تلقي گردد ، مگراينکه از نظر انرژي الکتريکي کاملاٌ تخليه شده باشد. تنها افراد تعليم ديده و با صلاحيت اجازه سرويس ،تعمير يا راه اندازي سيستمها و تجهيزات برقي را دارند. 
 • سر و صدا : برخي از تجهيزات مربوط به شبکه هاي فاضلاب از جمله کمپرسور ، موتور برق و يا پمپ هاي سيار لجن کش داراي سروصداي زياد بطور منقطع يا پيوسته مي باشند. کارکنان بهره برداري بايد از اين مطلب آگاه بوده و از وسايلي
  مانند گوشي که باعث حذف يا کاهش صدا مي شوند استفاده نمايند. به کمک ابزار و وسايل اندازه گيري ميزان و شدت
  سروصدا در بخشهاي مختلف شبکه هاي فاضلاب و شناسايي دستگاه هايي که بيش از حد مجاز آلودگي صوتي ايجاد مي کنند، ميسر مي گردد. همچنين پس از تعمير يا بهينه سازي دستگاه ها و فرايندها، بايد تستهاي مربوط به اندازه گيري سروصدا و کنترل حدود مجاز انجام گيرد. طبق استاندارد ايمني و بهداشت محيط کار حداکثر مجاز شدت سروصدا براي کارکناني که روزانه 8ساعت کار مداوم دارند برابر 85
  دسيبلاست. 
 • مواد شيميايي سمي و خطرناک : یکی دیگر از حوادث سامانه های جمع آوری فاضلاب می باشد که اسيدهاي قوي، بازها و جيوه مايع از اين مواد هستند که امکان مواجهه با آنها در تاسيسات فاضلاب براي کارکنان وجود دارد، لذا قبل از ورود به منهول بايد احتياط لازم را بعمل آورد و با لوازم حفاظت فردي مناسب وارد شد. مواد شيميايي خطرناک ممکن است بصورت بخار، مايع و غيره در محيط موجود باشند. 
 • گرد و غبار، دود، رطوبت،گاز و بخارات : روش مطلوب براي کنترل بيماريهاي شغلي ناشي از تنفس هواي آلوده به
  گرد و غبار، بخار، کف و يا گازهاي خطرناک، جلوگيري از آلودگي هواي محيط کار است. در غير اينصورت بايد از وسايل تنفسي مناسب استفاده نمود.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp