تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دبی آب تصفیه خانه

دبی آب تصفیه خانه

دبی آب تصفیه خانه یکی از مهم ترین شاخص ها در طراحی تصفیه خانه آب یا فاضلاب است که باید با برنامه جمعیت شناختی آن را تعیین کرد. جهت تعیین دبی آب باید مقدار سرانه مصرف را بدست آورد، که برای این منظور باید ابتدا آمار و اطلاعات را جمع آوری نمود. مصارف خانگی آب بر اساس موارد زیر بدست می آید.

  • تقسیم بندی شهر به مناطق مختلف با توجه به بافت شهری ، صنعتی از قبیل تراکم ، سطح زندگی و ساختمان ها
  • انتخاب درصد مناسبی از خانه ها در هر منطقه با توجه به جدول زیر
دبی آب تصفیه خانه
  • اندازه گیری های 24 ساعته از آب مصرفی شهر در حداقل 3 روز پر مصرف در سال جهت تامین حداکثر و حداقل مصرف سرانه ساعتی

برای مصرف سرانه غیر خانگی مانند مکان های صنعتی و اداری باید طبق پرسشنامه زیر اطلاعات را دریافت کرد :

پرسشنامه دبی آب تصفیه خانه

با توجه به شرایط آب و هوایی ایران ، حدود متوسط مصرف سرانه خانگی ، بدون احتساب آب مورد نیاز برای فضای سبز ، برای حدود سال 95 در جدول زیر نشان داده شده است.

دبی آب تصفیه خانه

ریز مقادیر مندرج در جدول بالا جنبه تقریبی داشته و لذا ارقام 75 و 150 بایستی به عنوان حدود پایین  و بالا متوسط سرانه خانگی بدون فضای سبز در نظر گرفته شوند.

در تعیین میزان متوسط مصرف سرانه خانگی در آینده عوامل زیر موثر است:

  1. ارقام اندازه گیری شده فعلی
  2. رشد مصرف در گذشته و تخمین رشد آتی با توجه به سطح رفاهی مردم
  3. سهولت تامین آب
  4. آب و هوای منطقه
  5. فشار در شبکه
  6. نوع مسکن و قیمت آب
  7. نحوه دفع فاضلاب

برای تعیین سرح متوسط فضای سبز داخل خانه ها و فضای سبز عمومی با توجه به وضع فعلی آب و طرح های تفضیلی آینده و امکانات منایع آب و زمین قابل پیش بینی است و حدود حداکثر مصرف روزانه فضای سبز با توجه به اندازه گیری های محلی و کاربرد روابط تجربی  محاسبه می گردد.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp