تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب براي جلوگيري از ورود اشياي درشت به داخل سيستم انتقال آب به كار مي روند.اين آشغالگيرها از ميله هاي عمودي پهن و در چند رديف با فاصله 5 تا 10 سانتيمتر تشكيل مي شوند. طراحي آشغالگير بايد به گونه اي باشد كه امكان دسترسي به تجهيزات براي انجام تعميرات و حذف آشغال ها فراهم گردد. آشغالگير دانه ريز جهت حذف دانه هاي ريز كه ممكن است به پمپ ها و ديگر تجهيزات مكانيكي آسيب برساند، به كار مي رود. ممكن است در سازه آبگيري، ایستگاه پمپاژ آب، ابتداي خطوط انتقال و يا در ورودي تصفيه خانه قرار گيرد. آشغالگير دانه ريز از ميله هاي موازي و يا شبكه اي از سيم هاي فلزي تشكيل شده است و سرعت طراحي جريان در عبور از بين روزنه هاي اين نوع آشغالگير 0.4تا 0.8متر بر ثانيه است كه در شرايط خاص ميتواند از اين هم كمتر باشد. 

 

انواع آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

افت ارتفاع در آشغالگير شامل افت ارتفاع در ورودي، افت ارتفاع در كانال آشغالگير و افت ارتفاع در بين ميله هاي آشغالگير
مي باشد. محاسبه افت ارتفاع در بين ميله هاي آشغالگير در حالت هاي تميز و گرفته انجام مي گيرد. افت ارتفاع جريان در عبور از بين ميله هاي آشغالگير را مي توان از هر يك از روابط زير محاسبه نمود. 

در اين روابط hافت ارتفاع در ميله هاي آشغالگير (متر)،سرعت متوسط در كانال بالا دست آشغالگير (متر بر ثانيه)، V
سرعت عبور جريان از بين ميله هاي آشغالگير (متر بر ثانيه)، شتاب ثقل، عرض مقطع ميله ها كه به طور مستقيم در مقابل
جريان قرار دارد (متر)،
فضاي باز بين ميله ها (متر) و θ زاويه ميله ها با افق را نشان مي دهد. β فاكتور شكل است و مقدار آن با توجه به شكل هندسي ميله ها از شکل زیر تعيين مي شود.

 

طراحی آشغالگیر مکانیکی فاضلاب

رابطهبالا را ميتوان براي محاسبه افت ارتفاع هم در آشغالگير تميز و هم براي آشغالگير تا حدودي مسدود (كثيف) مورد استفاده قرار داد، در صورتي كه رابطه دون در شکل بالا فقط براي آشغالگير تميز قابل استفاده است.

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp