تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

درمان قطعی بوی بد فاضلاب

درمان قطعی بوی بد فاضلاب

درمان قطعی بوی بد فاضلاب بستگی به موقعیت تولید بو دارد که اگر بوی تولید شده در سیستم جمع آوری فاضلاب می باشد یا در تصفیه خانه فاضلاب ، با توجه به این شرایط روش هایی که برای درمان قطعی بوی بد فاضلاب ارائه می شود به شرح زیر می باشد:

 1. کنترل تولید بوی فاضلاب تخلیه شده به سیستم جمع آوری و تصفیه خانه
 2. کنترل بوهای تولید شده در سیستم جمع آوری فاضلاب.
 3. کنترل بوهای تولید شده در تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب.
 4.  نصب تاسیسات نگهداری و تصفیه بو
 5. به کاربردن مواد شیمیایی در فاز مایع ( فاضلاب)
 6.  استفاده از عوامل پنهان کردن یا خنثی سازی بو
 7.  استفاده از ساختمان ها و تاسیسات جلوگیری از آشفتگی فاز گاز
 8.  ایجاد نواحی بافر

 

درمان قطعی بوی بد فاضلاب

در خصوص کنترل بوی فاضلاب تخلیه شده به سیستم های جمع آوری فاضلاب می توان از روش های ذیل کمک گرفت:

 •  به کاربردن دستورالعمل های سختگیرانه تر در تخلیه فاضلاب و اجرایی کردن آن ها
 • پیش تصفیه فاضلاب های صنعتی
 • ایجاد متعادل ساز جریان در منبع برای حذف شوک بار تخلیه های فاضلاب
 • برای کنترل بو در سیستم های جمع آوری فاضلاب می توان روش های ذیل را به کار برد
 • ایجاد شرایط هوازی از طریق اضافه کردن پراکسید هیدروژن، اکسیژن خالص یا هوا در محل های بحرانی در سیستم جمع آوری و ایستگاه های پمپاژ
 • کنترل رشد میکروب های بی هوازی به وسیله گندزدایی یا کنترلPH
 • اسیدی کردن یا رسوبدهی ترکیبات بودار بوسیله افزودنی های شیمیایی
 • طراحی سیستم جمع آوری فاضلاب برای کاهش آزاد شدن بو بر طبق آشفتگی جریان
 • تصفیه گازهای خروجی در محا های انتخاب شده

کنترل بو در تاسیسات تصفیه فاضلاب می تواند با روش های مختلف و متعددی انجام پذیرد که در ذیل به آن ها اشاره گردیده است، لیکن این مسئله باید در نظر گرفته شود که در برخی مواقع بو بطور ناگهانی گسترش پیدا می کند که این مستلزم استفاده از روش های سریع مانند اضافه کردن مواد شیمیایی مانند کلرین، پراکسید هیدروژن، سنگ آهک یا ازن می باشد.

روش ها ی درمان قطعی بوی بد فاضلاب :

 •  کاهش آشفتگی و ریزش آزاد جریان با کنترل سطوح آب
 • کاهش بیش از حد بارگذاری در فرایندهای تصفیه خانه
 • افزایش نرخ هوادهی در فرایندهای تصفیه بیولوژیکی
 • افزایش ظرفیت تصفیه خانه، بوسیله بهره برداری از واحدهای غیرفعال
 • کاهش میزان جامدات و انباشته شدن لجن
 • افزایش فرکانس پمپاژ لجن و کفاب
 • اضافه کردن آب رقیق کلرینه شده به تغلیظ کننده های لجن
 • کنترل آزاد شدن آئروسل ها
 • افزایش فرکانس تخلیه دانه ها در دانه گیر و آشغال ها در آشغالگیر
 • نگهداری، تهویه، و تصفیه گازهای بودار

تاسیسات نگهداری بو شامل نصب پوشش ها، هودهای جمع آوری و تجهیزات انتقال هوا برای نگهداری و هدایت گازهای بودار به تخلیه کننده ها یا سیستم های تصفیه بو می باشد. در مکان هایی که از پوشش استفاده می شود، گازهای انباشته شده، می بایست جمع آوری و تصفیه شود. روش های مخصوص تصفیه بو به ویژگی ترکیبات بودار بستگی دارد.

می توان بوی فاضلاب را از طریق اضافه کردن مواد شیمیایی مختلف به روش اکسیداسیون، رسوبدهی شیمیایی و کنترل PH حذف نمود.

مواد شیمیایی اکسید کننده ای که معمولا می تواند به فاضلاب اضافه شود اکسیژن هوا، کلرین، هیپوکلریت سدیم، پرمنگنات پتاسیم، پراکسیدهیدروژن و ازن می باشد. همه این ترکیبات، سولفید هیدروژن و دیگر ترکیبات بودار را اکسید خواهند کرد. تنها راه برای تعیین دز شیمیایی مورد نیاز برای حذف ترکیبات شیمیایی از طریق تست و اندازه گیری در پایلوت است. ترکیبات بودار می توانند همچنین به وسیله رسوبدهی کاهش یابند. برای مثال کلرید فروس می تواند برای کنترل بوی سولفید هیدروژن با رسوبدهی یون سولفاید همچون سولفید فروس ، استفاده شوند. با واکنش های اکسیداسیون، دز شیمیایی مورد نیاز می تواند فقط از طریق پایلوت تعیین شود. آزادشدن H2S می تواند همچنین بوسیله افزایش مقدارPH فاضلاب کنترل شود. افزایش PH فاضلاب منجر به کاهش فعالیت باکتریایی و همچنین جا به جایی تعادل می شود. چنانکه یون سولفید به شکل HS- حاضر می شود.

در روش اضافه کردن مواد شیمیایی به فاضلاب، محصولات جانبی تولید شده باید از سیستم حذف شوند.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp