تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فاضلاب چگونه تصفیه می شود

فاضلاب چگونه تصفیه می شود

فاضلاب چگونه تصفیه می شود ؟ فاضلاب ها با روش های متفاوتی تصفیه می شود. یکی از متعارف ترین روش های تصفیه فاضلاب ، روش لجن فعال نام دارد. تصفیه فاضلاب یک فرآیند زیستی می باشد که در یک مخزن هوادهی به فاضلاب انجام شده و سپس در مرحله بعدی وارد حوضچه ته شینی می گردد. فاضلاب قبل از اینکه وارد حوض هوادهی شود بایستی آشغالگیری شود. آشغالگیر و دانه گیر از مراحل تصفیه فاضلاب به صورت مکانیکی است. در ویدیو زیر مراحل تصفیه فاضلاب تشریح شده است.

 

فاضلاب های بهداشتی از نظر کیفیت با فاضلاب های صنعتی متفاوت می باشند. فاضلاب های بهداشتی عموما با روش های زیستی قابل تجزیه هستند. روش زیستی شامل هوادهی ، ته نشینی می باشد.

فاضلاب ها ابتدا  از مناطق شهری از طریق شبکه فاضلاب جمع آوری شده و به تصفیه خانه هدایت می شوند. در مرحله اول وارد آشغالگیر میله ای شده و تمام جامدات آشغال دار آن جدا می گردد. سپس به سمت حوضچه دانه گیر هدایت شده وو دانه های درشت آنها جدا می گردد. دانه ها نباید وارد حوض هوادهی شوند زیرا باعث ایجاد مشکلاتی در تشکیل لخته می شوند.

معمولا در تصفیه خانه های فاضلاب حوضچه ته نشینی اولیه در نظر گرفته می شود که این حوضچه ته شینی اولیه تاثیر زیاد در بهبود کیفیت فاضلاب دارد. پس از آن فاضلاب حوض هوادهی شده و هوادهی انجام می شود. هوادهی از طریق بلوئر های هوادهی و لوله کشی های آن و دیفیوزر ها به فاضلاب منتقل می گردد. در روش لجن فعال که از روش های متعارف تصفیه فاضلاب می باشد کیفیت مقدار میکروارگانیزم ها در حوض هوادهی بسیار مهم است. پس از هوادهی ، فاضلاب به حوض ته نشینی هدایت می شود تا فاضلاب اکسید شده مجزا گردد. فاضلاب ته نشینی شده و قسمت ته نشینی به حوض هوادهی برگردانده می شود. اصطلاحا برگشت لجن اتفاق افتاده است.

فاضلاب چگونه تصفیه می شود؟ روش ها:

  • تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده
  • تصفیه فاضلاب به روش MBBR
  • تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی
  • تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی
  • تصفیه فاضلاب به روش اکسیداسیون پیشرفته
5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp