تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب

روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب

در سال هایی گذشته تکنولوژی ها گوناگون و روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب متفاوتی برای تصفیه ی فاضلاب بررسی و ابداع شده است. این روش ها برای جداسازی مواد و ترکیبات مهم بکار گرفته می شوند.سیستم های تصفیه پیشرفته فاضلاب را می توان بر حسب نوع عملیات واحد یا فرایند واحد آن ها و یا براساس عملکرد اصلی جداسازی آن ها طبقه بندی کرد. برای آسان کردن مقایسه کلی عملیات و فرایندهای گوناگون اطلاعات مربوط به :

  •  کارکرد اصلی جداسازی جزء
  • انواع فرایندها و عملیاتی که می توان برای این عمل از آن ها استفاده کرد
  • نوع فاضلاب مورد تصفیه در جدول زیر آمده است:
روش-های-پیشرفته-تصفیه-فاضلاب

نوع فاضلاب
تصفیه شده

توصیف عملیات
یا فرایند
کارکرد اصلی
جداسازی

EPT,EST
EST

صاف کردن

از توری ریز گذراندن

جدسازی مواد جامد معلق
EPT,EBT,ESTشوره سازی زیست شناختی

اکسایش آمونیاک

EPT,EST

شوره سازی/شوره زدایی

زیست شناختی

جداسازی نیتروژن
شوره سازی+EST                  شوره زدایی زیستی
شناختی جدا مرحله ای

جداسازی نیترات

   

RW,EPT       

RAS

جداسازی اصلی
فسفر

جداسازی جنبی فسفر

جداسازی زیست شناختی
فسفر

RW,EPT

شوره سازی/شوره زدایی
زیست شناختی و
جداسازی فسفر
جداسازی مرکب فسفر
و نیتروژن به روش
زیست شناختی

EST
صاف کردن +
EST
دفع توسط هوا
کلرزنی نقطه شکست

جداسازی نیتروژن به
روش های فیزیکی و
شیمیایی

صاف کردن + EST
RW,EPT,EBT,EST

RW,EPT,EBT,EST

تبادل یونی
ترسیب شیمیایی با
نمکهای فلزی
ترسیب شیمیایی با
آهک
جداسازی فسفر با افزودن
مواد شیمیایی
صاف کردن + ESTجذب کربن

جداسازی ترکیبات سمی و
مواد آلی دیرگداز

EPT

صاف کردن+ EST
RW,EPT,EBT,EST

صاف کردن+EST
صاف کردن+
EST
صافی کردن+
EST
+صاف کردن +
EST
جذب کربن


RW,EPT

 

کربن فعال پودری-لجن
فعال
اکسایش شیمیایی
ترسیب شیمیایی

تبادل یونی
فراصاف کردن

اسمز وارون
الکترودیالیز

 

 

فرارسازی و شستشو با گاز        

 

 

 

جداسازی مواد جامد

غیرآلی محلول

ترکیبات آلی فرار

 

انتخاب یک عمل، فرایند و یا ترکیب خاصی از آن ها به عوامل زیر بستگی دارد :

  •  استفاده بالقوه از پساب تصفیه شده
  • ماهیت فاضلاب
  • سازگاری فرایندها و عملیات مختلف
  •  ابزار و روش های موجود برای دفع آلاینده های نهایی
  • امکان پذیری اقتصادی و زیست محیطی سیستم های مختلف بستگی دارد.

چون برای جداسازی آلاینده ها، شرایط خاص لازم است، ممکن است امکان پذیری اقتصادی عامل تعیین کننده ای در طراحی سیستم تصفیه ی پیشرفته فاضلاب نباشد.

بسیاری ترکیب های مختلف عملیات و فرایندهای واحدی، بسته به اجزایی که باید جداسازی شوند و نیز به نتایج تحلیل اقتصادی عملیات تصفیه امکان پذیر است. در مواردیکه از صافی های دانه ای و تماس دهنده های کربن فعال استفاده می شود، متعادل سازی جریان می تواند در کاهش اندازه و تعداد واحدها و بهینه سازی عملکرد روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب موثر باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp