تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب برای جداسازی مواد معلق و محلول باقی مانده ، پس از تصفیه ثانویه متعارف به کار برده می شود که ممکن است مواد آلی یا مواد جاد معلق نباشد  و یا یون های غیر آلی نسبتا ساده از کلسیم و منیزیوم ، سولفات، نیترات و یا فسفات گرفته تا انواع روز افزون ترکیبات آلی پیچیده صناعی را شامل می شود. سیستم های تصفیه پیشرفته فاضلاب را می توان بر حسب نوع عملیات واحد یا فرآیند واحد آنها و یا بر اساس عملکرد اصلی جداسازی آنها طبقه بندی کرد. در شکل زیر نمونه ای نمودار های جریان تصفیه پیشرفته فاضلاب ذکر شده است.

 

  نمودار های تصفیه پیشرفته فاضلاب

به طور کلی در واحد های تصفیه پیشرفته فاضلاب عملیات و فرآیند های زیر باید مشخص گردد:

 • کارکرد اصلی جداسازی جز
 • انواع فرآیند ها و عملیاتی که می توان برای این عمل از آنها استفاده کرد.
 • نوع فاضلاب مورد تصفیه

به همین منظور برای جداسازی های زیر از فرآيند ها گفته شده استفاده می شود.

 • برای جداسازی مواد جامد معلق از پساب خروجی از فرآیند صاف کردن ، از توری ریز گذراندن استفاده می شود.
 • برای اکسایش آمونیاک و جداسازی نیتروژن از پساب خروجی از فرآیند شوره سازی زیست شناختی یا شوره زدایی استفاده می شود.
 • برای جداسازی نیترات از پساب خروجی از فرآیند شوره سازی زیست شناختی استفاده می شود.
 • برای جداسازی زیست شناختی فسفر از پساب خروجی از فرآیند جدا سازی اصلی فسفر استفاده می شود.
 • برای جداسازی فسفر با افزودن مواد شیمیایی  از پساب خروجی از فرآیند ترسیب شیمیایی یا نمک های فلزی  استفاده می شود.
 • برای جداسازی ترکیبات سمی و مواد آلی دیر گداز از پساب خروجی از فرآیند جذب کربن استفاده می شود.
 • برای جداسازی مواد غیر آلی محلول از پساب خروجی از فرآیند تبادل یونی یا الکترودیالیز استفاده می شود.
 • برای جداسازی ترکیبات آلی فرار از پساب خروجی از فرآیند فرار سازی و شستشو با گاز استفاده می شود.

 

سطوح تصفیه پیشرفته فاضلاب
5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp