تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شرکت تصفیه فاضلاب

شرکت تصفیه فاضلاب

شرکت تصفیه فاضلاب به منظور طراحی ، ساخت و راه اندازی پکیج های تصفیه فاضلاب برای فاضلاب های بهداشتی ، گاوداری ، مرغداری فعالیت می نمایند. برای تصفیه فاضلاب ها از روش های متفاوتی استفاده می گردد. روش های تصفیه فاضلاب بستگی به کیفیت فاضلاب و همچنین دبی فاضلاب دارد. یکی از عمومی ترین روش ها در تصفیه فاضلاب ها که معمولا در شرکت تصفیه فاضلاب آب راهبر محاسب اجرا می گردد روش تصفیه فاضلاب با استفاده از فرآیند های بیولوژیکی است. روش های بیولوژیکی به این ترتیب است که توده میکروارگانیزم ها عملیات تجزیه ترکیبات آلی موجود در فاضلاب خام را انجام می دهد.

شرکت تصفیه فاضلاب آب راهبر محاسب سازنده سیستم های تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

انواع سیستم تصفیه فاضلاب تولیدی شرکت آب راهبر محاسب

  1. پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده (EAAS) اطلاعات بیشتر
  2. پکیج تصفیه فاضلاب به روش (MBBR) اطلاعات بیشتر
  3. پکیج تصفیه فاضلاب به روش (SBR) اطلاعات بیشتر
  4. پکیج تصفیه فاضلاب به روش (EC) اطلاعات بیشتر

شرکت آب راهبر محاسب سازنده انواع پکیج های تصفیه فاضلاب در کارگاه مجهز و پرسنل آموزش دیده اقدام به ساخت پکیج های تصفیه می نماید.

اجزای اصلی پکیج های فوق شامل ورق آهن، بلوئر های دمنده هوا ، لوله کشی ها و اتصالات ، پمپ ، دیفیوزر می باشد که پس از طراحی به صورت دقیق برش داده شده و سازه فلزی پکیج های تصفیه فاضلاب تولید می گردد و سایر لوله کشی و نصب تجهیزات بر روی بدنه فلزی پکیج اجرا می گردد.

تصفيه بي هوازي يكي از معمول ترين فرايندهاي طبيعي است كه به طور گسترده در تصفيه پسماندها بكار مي رود. درشرايط عدم حضور اكسيژن آزاد، ميكروارگانيسم هاي بي هوازي قادر به تجزيه تركيبات آلي پيچيده هستند. اگر كود حيواني در يك مخزن در درجه حرارت 150ـ 0ذخيره گردد، پسماندهاي جامد و تركيبات آلي محلول به دي اكسيدكربن، متان، آمونياك، سولفيد هيدروژن و يـك سري از تركيبات آلي ساده تجزیه مي گردند. در فرايندهاي بي هوازي عواملي مثل ،pH ،درجه حرارت، حضور مواد سمي و قلياييت از اهميت زيادي برخوردار هستند.

pHبايستي هميشه بالاتر از 6.5 باشد. كود حيواني، مخلوط پيچيده اي از كربوهيدرات ها، پروتئين ها و چربيه ها است. همچنين تجزيه بي هوازي يك فرايند پيچيده اي است كه در آن واكنش هاي زيادي اتفاق مي افتد و گروه هاي مختلـف باكتري ها در پيشـرفت آن دخالت دارند. اين واكنش ها، تركيبات پيچيده را به مواد ساده تر و پايدارتر تبديل مي نمايند. ميكروارگانيسم هاي مسئول انجام فرايند پس از خو گرفتن به محيط، رشد و تكثير مي نمايند.

تجزیه بیولوژیکی مواد آلی فاضلاب

تجزيه بيولوژيكي داراي سه فاز فرايندي است :

  1. اولين مرحله هيدروليز است كه طي آن تركيبات آلي پيچيده به اسيدهاي چرب، مونوسـاكاريدها، اسيدهاي آمينه، پورين ها، پيريميدين ها و ديگر تركيبات ساده تبديل مي گردند.
  2. مرحله دوم توليد اسيد است كه تركيبات حاصل از مرحله هيدروليز به يك سري از اسيدهاي آلي ساده مانند اسيداستيك  تبديل مي شوند.
  3. مرحله سوم، مرحله احياء اسيد است كه در اين مرحله يك گروه از ميكروارگانيسم هاي بسيار حساس كه به باكتري هاي متان ساز معروفند فعال هسـتند. نقش آنها متابوليز كردن اسيدهاي آلي و تبديل آنها به دي اكسيدكربن و متان است. 

بدنه پکیج تصفیه فاضلاب

برای اطلاع از جنس بدنه فولادی پکیج تصفیه فاضلاب و همچنین رنگ و زیر سازی بدنه پکیج تصفیه فاضلاب بر لینک کلیک کنید.

تجهیزات اصلی و جانبی پکیج تصفیه فاضلاب

تجهیزات اصلی پکیج های تصفیه فاضلاب شامل بلوئر ها ، دیفیوزر ها و لوله کشی و اتصالات  بر روی هریک از موارد زیر کلیک کنید :

  1. بلوئر (اطلاعات بیشتر)
  2. دیفیوزر (اطلاعات بیشتر)

در تصویر زیر ، یک پکیج تصفیه فاضلاب با تمامی مشخصات و با ابعاد واقعی آن دیده می شود.

تصفیه فاضلاب

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp