تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فاضلاب صنعت آبکاری

فاضلاب صنعت آبکاری

یکی از اصلی ترین کاربرد های تبادل یونی ، تصفیه فاضلاب صنعت آبکاری است که در آن بازیافت کروم و استفاده مجدد از آب صرفه اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت. برای بازیافت، اسیدکرومیک مصرف شده در راکتور های آبکاری ، اسید کرومیک از رزین تبادل کاتیونی گذشته تا یون های مانند آهن ، کروم ۳ ظرفیتی و آلومینویم در آن حذف شوند. خروجی را می توان به استخر آبکاری یا به تانک ذخیره برگرداند.

حداکثر غلظتی از Cro3 که می تواند بدون تخریب رزین، از آن بگذرد ۱۰۵ تا ۱۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب بر حسب Cro3 می توان این فرآیند را در استخر رقیق سازی انجام داد و محلول بازیافتی را با تزریق کروم ، غلیظ ساخت.

آب آبکشی‌ فاضلاب صنعت آبکاری ، ابتدا از یک مبدل کاتیونی می گذرد تا یون های فلزی آن حذف شود. خروجی این واحد از یک مبدل آنیونی عیور می کند تا کرومات آن حذف شده و آب جبرانی عاری از مواد معدنی بدست آید. بهتر است آب آبکشی  ابتدا از واحد کاتیونی بگذرد تا هیدروکسید های فلزی روی رزین تبادل کننده رسوب ننمایند.

مبدل آنیونی با استفاده از هیدروکسید سدیم احیا شده و در محلول احیای مصرف شده، مخلوط NaOH و NaCro4 وجود خواهد داشت. این مخلوط از مبدل کاتیونی گذشته و H2CrO4 از آن بازیافت شده و به استخر آبکاری بر می گردد.

غلظت اسید کرومیک بازیافتی از احیا کننده مصرفی ، به طور متوسط ۴تا ۶ درصد است. محلول احیا مبدل کاتیونی را باید خنثی سازی نموده و در صورت امکان یون های  فلزی آن را قبل از تخلیه به شبکه جمع آوری فاضلاب ته نشین نمود.

به دلیل اینکه بیشتر یون های فلزی در ۷۰ درصد اولیه حجم ماده احیا شستشو  می شود، الزامات خنثی سازی را می توان با استفاده مجدد بخش نهایی احیا کننده ی اسیدی برای احیا بعدی کاهش داد. به همین طریق از بخش نهایی  احیا با سود NaOH  می توان برای خنثی سازی احیا کننده کاتیونی مصرف شده استفاده کرد.

در واحد های کاتیونی تصفیه فاضلاب صنعت آبکاری الزامات بازسازی بیشتر از واحد خالص سازی آب است چون ذر محلول فاضلاب رقابت با +H موجود بیشتر است. برای استفاده مجدد از آب ، ممکن است۶۴تا۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب از H2SO4 برای احیا مصرف شود اما در مورد بازیافت  H2CrO4 تا مقدار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب از H2SO4 برای ماهش نشتی یون های سدیم لازم است.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp