تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با توجه به کیفیت و دبی فاضلاب از 150 میلیون تومان تا 6 میلیارد تومان متغیر است. برای اجرا و قیمت گذاری تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بایستی ابتدا کیفیت فاضلاب و دبی فاضلاب را بدست آورد. فاضلاب ها صنعتی به دسته های محتلفی از جمله فاضلاب صنایع لبنی ، فرآوری محصولات غذایی دریایی ، تصفیه فاضلاب فرآوری گوشت ، فاضلاب فرآوری سیب زمینی و نشاسته ، صنایع نساجی ،صنایع دارویی ، صنایع تولید نان ، صنایع تولید نوشیدنی های غیر الکلی ، فاضلاب ناشی از دام و طیور ، صنایع چوب و کاغذ ،صنایع آبکاری و پرداخت فلزات تقسیم می شود.

تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب کارخانه قند و شکر

اجزا پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

اجزا پکیج های تصفیه فاضلاب بستگی به کیفیت فاضلاب تولیدی و دبی فاضلاب تولید شده بستگی دارد. در ادامه عموم روش هایی که برای تصفیه فاضلاب صنعتی استفاده می شود توضیح داده می شود :

  • انعقاد و لخته سازی

واحدهاي انعقاد – لخته سازي براي بهبود تصفيه پذيري فاضلاب و حذف گريس و رويه بكار مي روند. در فرايند انعقاد يك ماده شيميايي به يك سوسپانسيون كلوئيدي آلي اضافه مي گردد تا از طريق كاهش نيروهايي كه آنها را از هم دور نگه مي دارد سوسپانسيون را ناپايدار نمود.
اين كاهش بار براي لخته سازي ضروري است. هدف از لخته سازي جمع آوري ذرات ريز به دور يكديگر براي تسهيل در ته نشيني ذرات جامد است. سپس ذرات بزرگتر ته نشين شده و پساب زلال توليد مي گردد. شكل زیر نمودار كلي انعقاد-لخته سازي و ته نشيني فاضلاب صنايع فراوري محصولات غذايي دريايي را نشان مي دهد. در فاضلاب هاي فراوري محصولات غذايي دريايي كلوئيدهاي موجود ماهيت آلي دارند و توسط لايه هايي از يون هاي واقع در سطح ذرات خنثي و تثبيت مي گردند. 

  • شناوری سازی با هوای فشرده (DAF)

شناورسازي يكي از مؤثرترين سيستم هاي حذف سوسپانسيون هاي حاوي روغن و گريس از فاضلاب است. معمول ترين روش حذف روغن و گريس بكارگيري سيستم .DAF اين فرايند سالهاي زيادي است كه مورداستفاده قرار گرفته و موفق ترين روش حذف روغن از جريان فاضلاب مي باشد. اصولاً DAFفرايندي است كه در آن از جريان حباب هاي ريز هوا براي حذف روغن از فاضلاب استفاده مي شود. حباب هاي هوا خود را به يك ذره مجزاي روغن و چربي چسبانيده و بدين ترتيب در كاهش وزن مخصوص ذره به كمتر از وزن مخصوص آب مؤثر است. كاهش وزن مخصوص براي كل ذره باعث جدا شدن آن از مايع و حركت به سمت بالاي جريان است . 

 

  • تصفیه بی هوازی فاضلاب

تصفيه بيولوژيكي بي هوازي به اشكال مختلف براي تصفيه فاضلاب هاي داراي BOD يا COD بالا به كار رفته است. فرايندهاي تصفيه با تجزيه مداوم مواد آلي كه به شكل معلق يا محلول هستند، اين تركيبات را به محصولات گازي كه عمدتاً گاز متان و دي اكسيد كربن و جرم سلولي تبديل مي كند. عملكرد مؤثر اين فرايند، آنرا به عنوان يك مكانيسم مناسب براي رسيدن به استاندارد هاي وضع شده در امر تصفيه فاضلاب صنعتی تبديل كرده است. تصفيه بي هوازي در نتيجه واكنش هاي متعددي است. ابتدا بار آلي موجود در فاضلاب به مواد آلي محلول تبديل مي گردد. در مرحله بعد اين مواد توسط باكتري هاي مولد اسيد مصرف مي شوند تا به اسيدهاي چرب فرار، دي اكسيد كربن و هيدروژن تبديل گردند. باكتري هاي توليد كننده متان اين فراورده ها را مصرف نموده و گازهاي دي اكسيد كربن و متان توليد مي كنند. 

راكتور تصفیه بي هوازی فاضلاب
  • تصفیه به روش لجن فعال

در يك سيستم لجن فعال مخلوطي از ميكروارگانيسم هاي انطباق يافته (لجن)با مواد آلي موجود در فاضلاب در حضور اكسيژن فراوان و مواد مغذي (ازت و فسفر) واكنش مي دهند. ميكروارگانيسم ها تركيبات آلي محلول را به دي اكسيدكربن و سلول هاي ميكروبي تبديل مي كنند. اكسيژن از سيستم هوادهي كه اختلاط كافي نيز ايجاد ميكند، تأمين مي گردد. سپس جهت جداسازي جامدات بيولوژيكي فاضلاب در حوض ته نشيني شده و لجن توليدي برگشت داده مي شود. لجن اضافي نيز براي تصفيه بيشتر از سيستم دفع مي شود. 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp