تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی بمنظور تصفیه پساب صنایع فلزکاری ، تولید بلور و سرامیک ، دباغی ، رنگرزی، کارخانه تولید آفت کش و برخی از کارخانجات ساخت مواد شیمیایی آلی و غیر آلی ، پالایشگاه نفت به کار می رود که یکی از مهمترین مشکلات فاضلاب این صنایع حضور فلز آرسنیک ، باریوم و کادمیوم است. آرسنیک از طریق ترسیب شیمیایی از فاضلاب جدا می شود. عملکرد بهتر به صورت آرسنات ( As5 ) یا (5-AsO3 ) بهتر از آرسنیت (As3) یا (2-AsO ) است. لذا معمولا آرسنیت را قبل از ترسیب به آرسنات اکسید می کنند. نیل به مقدار خروجی 0.05 میلی گرم بر لیتر آرسنیک از طریق ترسیب آرسنیک با سولفید  از طریق افزودن سولفید سدیم یا هیدروزن  قابل حصول است. بمنظور نیل به کیفیت استاندارد پساب معمولا لازم است که خروجی توسط فیلتراسیون زلال شود.

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی برای حذف غلظت های کم آرسنیک  از طریق فیلتراسیون و کربن فعال نیر قابل حذف است. غلظت خروجی 0.06 میلی گرم بر لیتر آرسنیک از غلظت اولیه 0.2 میلیگرم بر لیتر گزارش شده است.  غلظت خروجی رسوبدهی با لخته هیدروکسیدفریک حذف می شود که آرسنیک را محبوس کرده و از محلول جدا می شود. غلظت خروجی کمتر از 0.005 میلیگرم بر لیتر از این فرآيند گزارش شده است.

در فاضلاب های حاصل از صنعت رنگ و رنگدانه ، صنایع فلزکاری ، کارخانجات شیشه و سرامیک و رنگ و لاستیک ، باریم به میزان زیاد تولید می گردد. وجود باریم در کارخانجات تولید مواد محرقه نیز گزارش شده است. باریم از طریق ترسیب به صورت سولفات باریم از محلول جدا می شود. سولفات باریم به شدت نامحلول بوده و حداکثر حلالیت تئوریکی آن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در غلظت های استوکیومتری باریم و سولفات در حدود 1.4  میلیگرم بر لیتر باریم است.میزان حلالیت باریم را میتوان در حضور سولفات اضافی کاهش داد. انعقاد نمک های باریم به صورت سولفات قادر خواهد بود که میزان بارم خروجی  را تا مقدار 0.3 تا 0.03 میلیگرم بر لیتر کاهش دهد. باریم را میتوان با تبادل یونی و الکترولیز نیز حذف کرد. هرچند که این فرایند های پر هزینه تر از ترسیب شیمیایی است.

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی برای حذف غلظت کادمیوم در فاضلاب آلیاز های فلزات، سرامیک، آبکاری، عکاسی، صنعت رنگدانه، چاپ پارچه، صنایع شیمیایی و زهکشی معادن سرب وجود دارد. کادمیوم از طریق ترسیب یا تبادل یونی از فاضلاب جدا می شود. در برخی موارد ، می توان فرآيند های بازیافت الکترولیتی  و تبخیری را به کار برد که فاضلاب غلیظ شده ای را پدید می آورد. میزان کادمیوم محلول در ph  قلیایی باعث شکل گیری هیدرکسیدی نامحلول و بسیار پایدار می شود. غلظت کادمیوم در ph برابر با ۸ حدود ۱ میلیگرم بر لیتر و در ph برابر ۱۰تا۱۱ برابر 0.05 میلیگرم بر لیتر است. ترسیب توام با هیدروکسید آهن در ph  برابر 6.5 غلظت کادمیوم را به 0.05  میلیگرم بر لیتر کاهش می دهد. هیدروکسید آهن در ph برابر 8.5 ، غلظت کادمیوم را به 0.05 میلیگرم بر لیتر کاهش می دهد. ترسیب با سولفید و آهک همراه با فیلترسیون در ph  برابر 8.5تا 10  به غلظت کادمیوم 0.002تا 0.03 میلیگرم بر لیتر منجر خواهد شد.

کادمیوم در حضور یون های کمپلکس نظیر سیانید رسوب نمی کند. در این موارد لازم است که فاضلاب ، پیش تصفیه شود تا مواد کمپلکس کننده از بین بروند . در مورد سیانید از بین بردن سیانید قبل از ترسیب کادمیوم ضروری است. پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی به صورت سیستم ترسیب اکسیداسیون پراکسید هیدروزن توسعه یافته است که سیانید و اشکال دیگر اکسید کادمیوم را به طور همزمان اکسید می کند و ترسیب باعث حصول کادمیوم می شود که بازیافت آن امکان پذیر است.

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp