تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گندزدايي و فلوئورزني آب

گندزدايي و فلوئورزني آب

گندزدايي و فلوئورزني آب در تصفیه خانه آب یکی از مراحل پایانی در تصفیه آب می باشد که فرايند گندزدايي آب آشاميدني به منظور حذف عوامل بيماريزا استفاده مي شوند. در تصفيه خانه هاي آب اين عمل مي تواند در ابتدا يا انتهاي تصفيه خانه انجام گيرد. در گندزدايي در اول تصفيه خانه معمولا هدف حذف عوامل بيولوژيكي مزاحم مثل جلبك ها مي باشد كه مي توانند بازده تصفيه در واحدهاي بعدي را كاهش دهند در حاليكه گندزدايي نهايي بيشتر براي مصون نگه داشتن آب تصفيه شده از عوامل بيماري زا در طول شبكه توزيع تا رسيدن به دست مصرف كننده صورت مي پذيرد.

اين كار با روش هاي مختلف نظير استفاده از مواد اكسيد كننده قوي مثل ازن، كلر، پرمنگنات پتاسيم، تابش اشعه و يا روش هاي ديگر انجام مي شود كه متداولترين اين روش ها در كشور ما استفاده از كلر و تركيبات آن است. به هنگام استفاده از اكسيداسيون بايد دقت شود كه ماده اكسيدكننده پس از اختلاط مناسب و پخش يكنواخت در تمام حجم آب، به اندازه كافي در تماس با عوامل بيماريزا قرارگيرد. 

 

روش های تزریق کلر به آب ، گندزدايي و فلوئورزني آب

محلول كلر به كمك پخش كننده هايي (ديفيوزر) كه ترتيب قرارگرفتن آنها در شكل زیر آمده است، به آب تصفيه شده در نقاط معين مثل قبل و يا بعد از واحد فیلتراسیون تزريق مي شود. پس از آن به سرعت توسط مكانيسم هايي نظير استفاده از ابزار مكانيكي، قرارگرفتن صفحات مانع و پرش هيدروليكي ايجاد شده در پايين دست سرريز، ونتوري، دريچه يا ناودان پارشال با آب مخلوط مي شود. براي اين عمل گراديان سرعت در حدود 400 s-1 لازم است.

روش هاي اختلاط كلر با آب

  •  نازل در يك مجراي بسته
  • پايين دست سرريز
  • ناودان پارشال
  •  اختلاط در مخزن با استفاده از صفحه مانع
  • پرش هيدروليكي
  • اختلاط به وسيله شكل خاص ديوارها
  •  اختلاط مكانيكي
  • اختلاط مكانيكي به كمك ديوار راهنما

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp