تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه آب چاه

آزمایشگاه آب چاه

در آزمایشگاه آب چاه در مرحله اول بایستی نوع مصرف آب چاه مشخص شود. براساس نوع مصرف است که پارامترهای آب چاه مشخص می شود و آنالیز آب انجام می گیرد. از آب چاه معمولا برای مصارف شرب، استخر شنا، استخر پرورش ماهی، کشاورزی، استحمام، صنعت، بتن و … استفاده می شود. در آزمایشگاه آبرام پارامترهای انواع آبها بر اساس پارامترهای پیشنهادی سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و غیره مشخص می شود. درصورت نبود منبع داخلی برای مشخص کردن پارامترها مثل آب مصرفی داروسازی ها، از منابع خارجی مثل هک استفاده می شود.

استحصال آب از منابع آب زیرزمینی چاه یکی از رایج ترین روش های تامین آب می باشد. 

در آزمایشگاه آبرام اگر از آب چاه برای شرب استفاده شود، پارامترهای پیشنهادی استاندارد شماره 1053 در نظر گرفته میشود. استاندارد شماره 1053 سازمان ملی استاندارد شامل یک سری پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، فلزات سنگین و میکروبی برای آب آشامیدنی است. برای تست ویژگی های فیزیکی آب آشامیدنی استاندارد پارامترهای کدورت، رنگ، بو و pH را برای آزمایش پیشنهاد می کند. از تستهای شیمیایی هم TDS، سختی ، قلیائیت، سدیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلراید، نیترات، نیتریت، آمونیاک آزمایش می شود. از فلزات سنگین پیشنهاد شده توسط سازمان استاندارد می توان آهن، منگنز، آلومینیوم، روی و مس را نام برد. برای آنالیز میکروبی هم پارامترهای کلیفرم گوارشی و کل کلیفرم را پیشنهاد شده است.

در صورت استفاده از آب چاه برای استخر شنا آزمایشگاه آب چاه باید پارامترهای پیشنهادی استاندارد شماره 11203 آزمایش شود.  در این استاندارد پارامترهای pH، کلرین ترکیبی، کلرین آزاد، برومین باقی مانده، غلظ ازن، تری هالومتان، پرمنگنات پتاسیم، قلیائیت، سختی، TDS، سولفات مس، کدورت و شفافیت را برای بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای شنا در نظر می گیرند. پارامترهای کلیفرم گوارشی، کل کلیفرم، هتروتروف، سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکس برای آنالیز ویژگی های باکتریولوژیکی استخر شنا پیشنهاد شده است.

در آزمایشگاه آب چاه برای آنالیز آب استخرهای پرورش ماهی از استاندارد شماره 8726 سازمان ملی استاندارد استفاده می شود. این استاندارد نیز شامل یکسری پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و فلزات سنگین به صورت جدول زیر می باشد.

آزمایشگاه آب چاه

اگر آب چاه برای آبیاری محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود پارامترهای آن در آزمایشگاه آب چاه بر اساس استاندارد کیفیت آب های ایران که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده آنالیز می شود. آزمایش آب چاه به دلیل استفاده از کود و سموم برای کشاورزی در مناطق مختلف کشور بایستی ماهیانه انجام شود. چون احتمال آلوده شدن و تغییر کیفیت آب های زیرزمینی و همین طور آب چاه ها وجود دارد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp